Foreningen Trankebar

Christian  von Kalnein

Ansattes som ganske ung som Bombarderkaptljn. Og cherf for Artilleriet i Trankebar c. 1699

Kort efter ankomsten blev han ked af sin stilling og klagede  den 25 juli 1701 til guvermentet over

At skulle stå under inf. Kapt. H.F. Green, idet han havde ment, at Artilliet, for hvilket han var Cherf, skulle være uafhængigt af infanteriet. Han ville ikke ” spilde Ungdommen i Trankebar, og anmodede om Till. Til at patriere. Indkaldte pa konceillet  25 juli 1701, men fastholdt sit ønske og fik så tilladelse, mod selv at stå til ansvar derfor, over for Direktøren.

Kilder: Kay larsen 

Der er en gade der er navngivet:  Kalnaingade