Foreningen Trankebar

Hvordan?

                                           Medlemskab

Interesserede, der gerne vil støtte foreningen i dens arbejde med restaureringen af den gamle kirkegård i Nygade. Og  andre bevaringsværdige bygninger, samt arbejde med at bevare hele vor kulturhistorie i den gamle koloni, kan melde sig ind i foreningen.
Som medlem støtter du blandt andet trykningen af foreningens to årlige hæfter, samt restaurering af bevaringsværdige bygninger i Trankebar.

Kontingentet, som er godkendt på seneste generalforsamling:
- Enkeltpersoner: (1 år): kr. 175,00
- Enkeltpersoner: (5 år): kr. 800,00
- Husstand (1 år): kr. 250,00   ved 5 år 1200,00 kr
- Skoler, foreninger, institutioner og virksomheder (1 år): Kr. 500,00

Kontingent løber fra januar til januar det følgende år, og opkræves i starten af året.


Vi anbefaler, at der indbetales via netbank - det er lettest for dig og for os.

Beløbet indsættes på konto: regnr. 5630   konto  5365 485 056

Eller IBAN NR. DK7 62000 5365 485 056

HUSK at skrive navn og adresse på indbetalingen.

Samtidigt bedes du sende en mail til foreningens kasserer med besked om,

at kontingentet er indbetalt.

Foreningen sender derefter vort materiale til dig.


Al henvendelse vedrørende medlemsskab til kassereren:
Karin Knudsen - kvknudsen@mail.dk


Medlemskabet er kun fuldgyldig, når kontingentet er modtaget.

På forhånd tak for din indmeldelse!