Foreningen Trankebar

Kommandantens hus

 

 Eskild Andersen Kongsbakke:  

Han blev 7.dec.1655 Kommandant  --- Blev lidt mopset da han i lang tid havde været den øverste befalingsmand , som kunne bestemme. Nu kom der skibe igen til Trankebar , med mange højre herre, som mente de at de vidste bedre. Han lå i evig strid med Henrik Eggers. Til sidst måtte kongen  beordre 28. sep. 1671 i ostindien , at nedsætte en kommission til at dømme  i striden.  Om striden blev lagt, står der ikke noget om, men Kongsbakke døde i 1674.

 

Sigvart Adelaer : 

Rejste til Trankebar 1668 3 sep. - 31 maj 69  kom han i land. Den 13 nov 1672 blev udnævnt til Kommandant.  Forlod Trankebar den 6.nov 1682 med " Flyvende Ulv. Døde ombord 24.1.1683.  Begraves v. Kap  31 jan. med promt  og Pragt. Måske findes hans gravsted der endnu??

 

Christian Porck : 

Bliver af W.H.Calnein  indsat til Vicekommandant i  okt. 1687   — Den hjemmefra udsendte  Kommandant  M. Hartmann  fratog ham  1689 kommandoen,  men genindsatte ham i 1690  ved sin tilbagerejse til Danmark. - Christian Porck  fik kongelig Bestaltning 3. okt. 1691  som “Commendant på Dansborg  og over byen Trankebar”    Han forbedrede 1690 -92  de af Calnein  påbegyndte Bastioner om byen  og lod opføre Murværker.  Hans forslag  af 13 dec. 1690   godkendte konseillet og i  et halvt år  var der stadig 150  mand i arbejde  på fæstningen. Han døde i 1694 i Trankebar.

 Jørgen Hermansen Bjørn:

f.1652  i København, kom som 16 årig til søs i 1671.   Han kom til Trankebar  12 juli  lande han i Trankebar. Calnain  udnævnte ham til Kommandant 1691, men det blev trukket tilbage. Han tog ud at sejle, men fik i 1701 igen  bestalling som Kommandant, så han sejlede tilbage til Trankebar. Han  startede med at afskaffe ceremonien m. h. til det militære Honnør  for sekretrådene og officererne  " så ingen nød nogen Respect udi vagterne end hand selv allene"  Han selv bibeholdt dog det millitære Følge af 1 underoff. 6 hvide soldater og 8  -10 Talliarer - for ham blev der råbt  Vagt i Gevær med piber  og Trommer.  Døde 12 juni 1704.------- Enken giftede sig med  efterfølgeren.  Hassius

Johan Sigesmund Hassius:

Født i Norge 1664.  - blev Kommandant i 1704 Det var Ham  der var uvenner med Ziegenbalg, blev dog venner  til sidst i den periode. 

 

Paul Krise Panck:

F. 1690  i indien Hans far var assistent  i Danmarksnagore. Men kom senere til Trankebar som kasserer. Denne post overtog Paul  1718  blev han medlem af det   "lll  medlem  af Rådet og underkøbmand" . Samme år blev han medlem af Retten over  R.H.Attrup. 1723 Overbogholder.  Var da gift med Karen f. Werming ( 1768)    Udnævnt  1732  - Da Asiatisk Komp. overtog Kolonien efter Kronen, af Dirkt. til Oppehovede  i Trankebar.  han overtog posten  1. aug. 1733.  Fik 3 okt. 1738 titel af Kommandant og Guvernør.  Han føjede flere fiskelandsbyer og byen Aneykovil  til Trankebar distrikt i 1739, for en årlig afgift på  1050 Rupi.

På begæring fra Fr. Holmsted sendte han  1740  “ for tredje gang “ et lille Indisk pigebarn til Dronningen af Danmark; denne gang sendte han tillige en lille dreng med som gave til Kronprinsen  (med Skibet “Prinsesse  Caroline Amalie “ )

Paul var blevet træt og svag, han ansøgte om afløsning.  den 2 juni  - 7 juli  på grund af sygdom, overlod han kommandoen til Sekonden Ivar Bonsack.  Han fratrådte 13 juli 1741. Han blev boende i Trankebar. Blev til sin død 14 dec. 1747 kaldt Fri Guvernør.

2 døtrer  efterlod han sig. Alheid  Viveke Panck   og Wendela Elisabeth Panck.

 

Iver Bonsack:

 (Ingen Alder)  bror  til Hans Ernst  Bonsack. - fungerede  som Kommandant  i 1745.   1746   kaldte man ham Fri Kommandant.  Han tog en indfødt under sine vinger,  som så flygtede fra Trankebar.  I. Bonsack  døde 21. april 1748.

 

Carsten Carstensen: 

18 dec. 1744 . Blev udnævnt til kommandant til Trankebar. Han døde desværre på rejsen derned. 29.dec.  1745.

 

Hans Ernst Bonsach:

Assistent  ved Negotien i Trankebar. Sendtes 1720 til Malabarkysten logen Oddewaytorre for at afløse M. Færøe.  Efter 2 års tjeneste kom han tilbage Udnævnes  24 ost 1746 til Kommandant. Stadfæstet af kongen d. 15 sep.1747.-  Han satte sine spor i kollonien. Ydede Missionen støtte. Indviede Bertlehems kirken  i Poreiar.  —— Fik tilladelse af  Ratjaen af Tanjore ret til at mynte Guld og sølv i Trankebar.  Territorialudvidelse  i hans tid.  ( Kay Larsen “De dansk Ostindiske koloniers historie side 78-82)      Hans Ernst  rejste hjem til danmark med sin familie 1755.

 

 

Måske har de sidste 2 boet i Guvernør boligen.  

Johan Ludvig  Christian Helmich:   

blev i 1822  Kommandant for Ganisionen.Han blev gift i hans hus 27. nov.1879  gift med Anna Maria Frisenberg.  Efter mange forskellige stillinger i Trankebar. Var han også opsigten med europæiske fanger , som var sendt til i Ponnomale 15 mil fra Madras.  Stricker  forlangte at fangerne skulle tilbage til Trankebar. den 13 dec. 1822 blev  han kommandant  for Garnisionen. Døde 16 juli 1825 i Trankebar. Børnene kom ud af moderens hus (3 piger) " Som ei var passende til at give  dem den opdragelse, som de burde have."  Pensionen deltes. Enken beholdt et lille drengebarn.Enken levede i 1833

 

Christian Otto Stricker: 

f. 15 juli 1754  ved Femern.  ---  1805 -08  Kommandant  for ganisionen og fæstningen 20 sep. 1815 igen. som Kommandant.  -   Gift Med en datter af Michael Sundt i 1782  Charlotte Amalia Sundt  indsattes igen som kommandant den 20. sep 1815  - tog sin afsked 18 feb. 1818.   døde den 29.juli 1819 begraves i Trankebar. Hans gravsted ses stadig på Nygades kirkegård.