Foreningen Trankebar

Bestyrelsesmedlemmer 2024-25

Formand: Poul Petersen (2)

Næstformand: Knud Helles (1)

Sekretær: Vagn Olsen (2)


Kasserer: Karin Knudsen (2)  
Medlem:  Jan Skaarup (2)

Medlem: Willy Bregnhøj (1)

Medlem: Sven-Erik Holm (1)              

Suppleant 1: Sang Sørensen

Suppleant 2: Indra Kure Klit

Revisor: Hans Jørgen Laursen.

Revisorsuppleant: Niels Tandrup

På valg: 1= på valg i ulige år  (3 stk)

             2= på valg i lige år (4 stk)

Redaktør:           Knud Helles