Foreningen Trankebar

Willum Leyel.

Willum Leyel.

Willum Leyel.

Født i Helsingør ca 1607  var i sin ungdom en tid ansat i det Hollanske Faktori i Batavia. Opholdt sig i 16 23 sammen med Claus Rytter i Bengalen og var da - om ikke i dansk tjerneste så dog i forbindelse med de danske. Efter at være hjemkommen blev han 1. maj 1628 udnævnt til kapt. til skibs i kgl. tjeneste( Med 200 daler årlig) Gik i dansk Ostindisk komps. tjen. og foretog udrustningen af " St. Anna" 1634. Blev 14. sep. 1635 " Bevindhebber" og forvalter i det Ostindiske Komp. og var på Ostindiskrejse 1635-37 som " Købmand" på "ST.Anna" . - Indgav 1637 et selstændigt overslag over udrustningen af " Christianshavn". Blev 1639 " Buchhalter" og Participant i O.K. mod  500 dlr. pension " af hvis Retour, som årligen kommer  kompaniet til gode." 

Udnævntes 1639  til kommandør og kommissarius; 29 aug. 1639 blev han Cherf for "Cristianshavn", med hvilken han 8. nov. 1639 udgik til Indien ( om den besværlige udrejse og hans styrelse i Trankebar 8 Læs; kay Larsen" De dansk ostind.kol. hist. I side 30 - 37)   I 1642 da Leyel havde været 4 år i kongens tjerneste begærede hans hustru, Alhel Lubbers som var blevet tilbage i Danmark, en værge, som kunne forestå gods og formue i husbondens fravær. Renteskriveren Anders Sørensen måtte påtage sig dette værgemål. ( Alhel Leyel kunne ikke skrive,hvorfor hun på en kvittering af 7. dec. 1641 for modtagne 500 rdlr. kun aftrykkede sit signet, medens hendes svoger, Jacob Timmermand. underskrev på hendes vegne.  Han skal havde været gift 2 gange:

hans steddatter  Christine Strikers, " der har mand og familie" ventedes 1646 til Trankebar men kom ikke ud. Døde 1654 i København.

Se: Danske kancelli. Rentekammersager. Kapsel 2 : w. Leyels arkiv 1639 - 48.