Foreningen Trankebar

byen og husene.

1644 Dansborg første restaurering

1645 18 august Voldgraven bliver renset op. 21 alen bred 1 alen dyb.

1651 Bymuren rundt om byen bliver igangsat.  Med Bastioner med kanoner.

1660 fæstningen bliver restaureret og så fæstnings graven.

Langs kysten lykkedes det ikke at holde byen befæstet. De voldsomme bølger sugede sandet væk under fundamenterne.

1700 er der 3000 tusind sjæle i TR.

Voldgarven igen igen tilsandet. 

1701 Zionskirken bygges . Kirken blev bygget på 7 mdr.  af 10-16 murer. Klokkerne ringede 3 gange for at kalde til indvielse. Der blev saluteret fra Dansborg.

1776 Frygt for at Dansborg bliver undergravning

Paradepladsen bliver tilplantet Guvernøren vil ikke bo på Fortet.

Kompaniets mål var at lave så stor en profit til aktionærerne som muligt.

Der kom besparelser som man udnyttede.

10 rigsdaler kostede det for et barn at have et ophold på missionsskolen.

Companiet blev tvunget at stille en mark til rådighed for missionen.

1709 var der 13 børn i skolen

1732 ……….. 576 og 237 portug.

1749 faldt taget ned april . Aug.  åbner kirken igen. Lysestagerne er fra 1688 givet af 

Christian Hansen Pauch .

Anna Marie Eriksdotter.

Faktisk til Zionskirken.

1776 det doppelte

1780 Var man ved at rive Fortet ned- men det kostede mere at rive ned, end at reparerer.

1790 Ebber pietismen ud.

1800 var der kun 8-10 missionærer i TR.

1786 Mühldorff hus i Nygade 

1788 Bygges huset i kongensgade.

1790 Huset i Kongensgade, var husstanden Mand/kone/2 børn /” slaver

1834 Boede han stadig i huset-84 år. 1 datter +barnebarn.

1773 Stevenson bygger Guvernør boligen. Rejste Stevenson til Senapore.

1775 Brown Køber huset. Han vil ikke bo på Fortet.

1788 Peter A overtager huset.

1789 Hele bymuren renoveres

1794 Søjlerne foran boligen  bliver til i guvernørboligen

1801 Skriver Mühldorff at der er lavet hul i bymuren mod nord. Ved Dronningensgade.

1839  fik Zionskirken  buet tag i stedet for fladt tag Kirken blev afkortet i begge ender med 25 fod.

1848 Overgår Zionskirken til Anglikanske kirke. Den ældste protestantiske kirke i TR. Og hele Indien.

2007 Kanalen bliver opgravet og laves bredderne. Med Bulldooser.