Foreningen Trankebar

Foredrag.

Foreningen Trankebar initiativtagere tilbyder at holde foredrag om Trankebar m.v.
Henvendelse kan ske direkte til nedennævnte personer.

Honorar kan aftales særskilt med de implicerede, dog min. 2.000 kr. + evt. omkostninger til transport m.v.

Særskilte honorar aftaler for mindre foredrag kan aftales. Har du andre ønsker til foredragsemner hører vi gerne fra dig. 

Honorarer går ubeskåret til Foreningen Trankebar. - (Minus Transport.)

Navn:

Foredrag:

Bemærkninger:

Poul Petersen.      "Trankebar "                        Der kan vises billeder.

Karin Knudsen.     "Hvorfor lige Trankebar"      Der kan vises billeder.

Knud Helles.        "Trankebars ."                     Der kan vises billeder.

 Mailadr.

Knud : knudhelles@troensemail.dk

Poul:   poul@vestfynsefterskole.dk  

Karin:  kvknudsen@mail.dk  

MORGEN I TRANKEBAR.