Foreningen Trankebar

Fotoalbum

Dansborg i "forvandling"
Dansborg i "forvandling"
fort skitse.
fort skitse.
Fortet 1991.
Fortet 1991.
Billede  af en turist der bor på fortet. Man kunne overnatte i guvernørboligen.
Billede af en turist der bor på fortet. Man kunne overnatte i guvernørboligen.
Samme årstid. Læg mærke til at  der er ikke lukket ved trappen.
Samme årstid. Læg mærke til at der er ikke lukket ved trappen.
Carlsbastionen fra 1971. 
Læg mærke til al den sand der er i "hullet" Idag er alt sand væk.
Carlsbastionen fra 1971. Læg mærke til al den sand der er i "hullet" Idag er alt sand væk.
Dansborg reparation 2002.
Dansborg reparation 2002.
Vinduerne !
Vinduerne !
Kirkesalen fra 1975.
Kirkesalen fra 1975.
1975
1975
Indgangen til museet, 2001
Indgangen til museet, 2001
Over døren.n2001
Over døren.n2001
Trappe opgangen  til tårnet.
Trappe opgangen til tårnet.
Først bliver al gammel pus banket ned. Dette er et af 4 vinduer der har været i Dansborg kirkesal.
Først bliver al gammel pus banket ned. Dette er et af 4 vinduer der har været i Dansborg kirkesal.
stillads i hele kirkerummet
stillads i hele kirkerummet
Loftet i kirkesalen 2001.
Loftet i kirkesalen 2001.
Kirkesalen efter reparationen
Kirkesalen efter reparationen
Æg og sukker bruges til pudsning af vægge.
Æg og sukker bruges til pudsning af vægge.
Til invielsen er der også dans og taler.
Til invielsen er der også dans og taler.
Dr. Kannan klipper snoren over.
Dr. Kannan klipper snoren over.
Det færdige resultat.
Det færdige resultat.
Sydenden "guvernørens rum" restaureret af Foreningen.
Sydenden "guvernørens rum" restaureret af Foreningen.
Fortet "badet" i lys.
Fortet "badet" i lys.
2011
2011
Også udvendig. Her er man ved at pudse væggene op
Også udvendig. Her er man ved at pudse væggene op
2011
2011
Dansborg i uvejr.
Dansborg i uvejr.
Dansborg i dejlig vejr.
Dansborg i dejlig vejr.
Set fra forstrand.
Set fra forstrand.
Eftermiddags sol på Dansborg.
Eftermiddags sol på Dansborg.
Fortet
Fortet
Indgangen 2002.
Indgangen 2002.
Efter 2004
Efter 2004
Den nye "port".
Den nye "port".
Foreningen påtog sig at restaurere de gamle udstillingsskabe.
Foreningen påtog sig at restaurere de gamle udstillingsskabe.
De fik næsten en hel ny
skelet.
De fik næsten en hel ny skelet.
Det færdige resultat.
Det færdige resultat.
Dørene på dansborg fik en ny oliebehandles.
Dørene på dansborg fik en ny oliebehandles.
Skabenes laminering skal pilles af.Så de kan blive malet istedet for. Det var et medlem af foreningen der gik i gang med det arbejde.
Skabenes laminering skal pilles af.Så de kan blive malet istedet for. Det var et medlem af foreningen der gik i gang med det arbejde.
Svalegangen bag kirkesalen.
Svalegangen bag kirkesalen.
Fortet set fra guvernørboligen. 1991
Fortet set fra guvernørboligen. 1991
Skøder som ligger i dansborgs skab på kontoret.
Skøder som ligger i dansborgs skab på kontoret.
Brevene er skøder på forskellige grunde.
Brevene er skøder på forskellige grunde.
En moderne jens Vejmand. De har gang i vinkelsliberen dagen lang. Sten til paradepladsen
En moderne jens Vejmand. De har gang i vinkelsliberen dagen lang. Sten til paradepladsen
De sten der skal bruges til at brolægge paradepladsen med. Bliver hugget til, så de alle har de samme mål.
De sten der skal bruges til at brolægge paradepladsen med. Bliver hugget til, så de alle har de samme mål.
det færdige resultat.
det færdige resultat.
Paradepladsens begyndelse.
Paradepladsens begyndelse.
På vej til Guldsmedsgade er der opsat et kort i granit af byen Trankebar.
På vej til Guldsmedsgade er der opsat et kort i granit af byen Trankebar.
Fortet set fra vandtårnet.
februar 13
Fortet set fra vandtårnet. februar 13
Mod syd. den nye bagvej og busholdeplads.
Mod syd. den nye bagvej og busholdeplads.
Busholdepladsen, hvor der også skulle komme w.c.er.
Busholdepladsen, hvor der også skulle komme w.c.er.
Desværre bliver der skrevet på de nye lygtepæle.
Desværre bliver der skrevet på de nye lygtepæle.
En del af en "ekstra" mur. Der var en stræstump i rundingen.
En del af en "ekstra" mur. Der var en stræstump i rundingen.
De nye skilte skrives.
De nye skilte skrives.
Håndskrevet.
Håndskrevet.
Mønstringspladsen, helt sveden.
Mønstringspladsen, helt sveden.

"Dannisborg"  idag "Dansborg".

Ove Giedde skriver i sin dagbog:" den 7. dec. 1620 drog jeg i land, at lade fæstningen forferdige"

Den 18. dec. Skriver han :" Den 18 accorderede jeg med saganten og en gefreider paa fæstningen, at de skulle dennem som Conducteures lade bruge, at volden blev ret lagt og sodderne (  græstørv ) bleve ret stukken,  hvorfor de skulde have 60 Dir."   På det tidspunkt er man nok nået ret langt med at opkastningen af jordvoldene. Hvorved man kunne fastlægge  den endelige fæstnings mur.. 

Den 24.  skriver Ove Giedde :"  Accorderede jeg nogle murermestere, som skulde opmure paa deres egen omkostning en hvalt port for Dannisborg, som skulde være 17 alen lang, 5 alen bred, Corpdegarden 8 alen lang, 6 alen bred, og 4 alen høj;  hvorfor jeg dennem beloved 55 DiR., dog at de den inden 40 dage derefter skulde have færdig". 

(1 alen - 62,7 cm.)

Ove Giedder har altså planlagt Dansborg´s byggerri inden han drager af sted til Danmark.

Fortet må havde været færdig bygget i 1622, da Jon Olafsson fortæller om Danniesborg. Da han kom til Trankebar, som soldat. Han fortæller også at kirkebygningen mangler sit tårn, så helt færdige er de da ikke.

Dansborg tilhørte hele perioden fra 1620 - 1845 den danske krone, men brugsretten var frem til 1777, hvor staten overtog kolonierne, overdraget til først Ostindisk- og senere Asiatisk Kompagni.

Der kan læses mere om Dansborg i Arkitekturhistorisk Årsskrift - Architetura nr. 9.  Der har Torben Hjelm skrevet udførlig om Dansborg. 

Foreningen Trankebar, har fået tilladelsen til at hænge nogle plancher op, på Fortet. De er skrevet på engelsk og Tamilsk. Der er kort fortalt om, hvad vi  brugte kolonien til.

Der er også sat  lister op,  over Guvernører og skibslister. En plan over Dansborg fra 1669, hvorpå man kan se hvad Fortet dengang indeholdt.

Der er sat et stort billede af Guldfoliet op, som alle tror om, at det  er  "traktaten". En oversættelse viser dog, at det er et brev skrevet af Naiken i Tanjore, til Kongen i Danmark, et "høflighed`s" brev.

Gå  ind og se Dansborg: