Foreningen Trankebar

Roland Crappè

Roland Crappe

Roland Crappe.

Af fattig Hollansk Slægt. Gjorde i sin ungdom 5 rejser til Indien, først som kahytdreng, senere som skibsassistentog skibskøbmand. Kom til København og var en af de fremmede købmand, som ivrigt virkede for oprettelse af et Dansk Ostindisk Kompani. ( Se side 13 i D.O.K.H. af K. Larsen) Blev " købmand"  på  Ostindisk Komp. skib " Øresund", der forud for Ove Geddes flåde forlod København  d.  18 aug. 1618. --

Ansattes i Indien af Ove Gedde d. 14.dec. 1620 som visitatør og direktør for Komps. Etat i Indien og aflagde samme dag ED. Der kom dog stadig stridmellem Crappe  og Ove Gedde.  Samarbejdet med den unge, temmelig uerfaren mand blev for vanskeligt, og 10 feb. 1621 forlod Crappe opirret Dansborg og tilskrev Gedde, at han måtte se sig om efter en anden visitatør. Gedde lod ham ved "Elefantens" skipper og adrigarens folk bringe ham tilbage, - og det kom til et forlig. Gedde hjemgik den 13 .feb.1621 fra colomandelkysten, 1. juni fra Ceylon. Og Crappe var da øverstkommanderende. -  hjemgik den 1622 med " Køibenhavn"  Der medbragte stor ladning Peberladning. Udnævnt  i København 25. marts 1623 til general og Commendant i Ostindien, såvel Dansborg som alle steder, hvor "vore undersåtter den ostindiske handel haffuer planted och begyndt på eller  hereffter kunde begyndis" .-  Samme år den 27 marts, rejste rejste han igen ud med "Perlen", ledsaget af "Jupiter", og kom til Dansborg de. 14. marts 1624. Modtages på stranden ( Dansholmen) de 15 af embedsmændene, Talliarerne og alle Tempelpigerne; Bajadererne ledsagede ham  til Fæstningsporten med deres Baldor i spidsen. Da han betrådte Dansborgs grund, drønede 9 kanonskud, og Garniesonen som var opstillet i gården, afgav salver. Overtog straks styret efter overkøbmand Christian Mohlen. Byen var belejret af Naiken af Tanjores feltherre Calicut, der imidlatid begyndte fredsunderhandling, såsnart Crappe var ankommet. Nogen tid efter gik Crappe som gesandt til Naiken af Tanjore, medbringende to nye kobberkanoner,prydede med 7 støbte menneskelige figurer, et maleri af kong Christian d. IV o.m.m. Gaverne gengældtes med lignende til en værdi af ca. 100000 rdlr. Skylden for uenigheden blev skudt på Christopher van der Mohlen, ved dennes gesandtskabsrejse lykkedes det ham at spærre englænderne ude fra Tanjore ( læs Jon Olafsons s. 118-120) 

Adledes 26.april 1635 og kaldte sig derefter  Crappé. Fratrådte styrelsen 9.nov. 1636, og hjemgik med "St. Anna" med hvilket han nåede København 4. nov.1637. Lå i stadig strid med Drktn. men udnævnes selv 1639 til medlem af Drktn. ( af Kongen) dog "under Revision"  Fik i 1639 " bevis på det ved stranden liggende indianske hus"

Levede endnu i nov. 1642, men omtales som død 15. april 1645 Ugift.