Foreningen Trankebar

Forningens tilblivelse

                                       Baggrund

Vi var en lille gruppe fynske entusiaster, der i årevis har interesseret os for det sydlige Indien. her har vi besøgt en skole for unge piger og mænd fra lavkaste familier. Skolen er en efterligning af danske efterskoler og er indisk ledet. 


I forbindelse med alle disse besøg har det været nærliggende også at besøge Danmarks gamle koloni og handelssted Trankebar på Colomandel - kysten. I Trankebar, som var Dansk fra 1620 - 1845, er der mange bevaringsværdige bygninger, der i dag stadig vidner om en dansk storhedstid.
En af disse bygninger - Fort Dansborg - har en særlig grad interesseret os, idet dette fort er et bygningskompleks, som vi danskere har mulighed for at få lov til at renovere eller restaurere. Dette er muligt, idet mange af de andre bygninger - her under landporten og Guvernørboligen - bliver restaureret af andre.

Landporten blev april 2002 restaureret af Archaeological Survey of India (ASI) og Fortet, der dog er et større projekt for ASI, der naturligt nok mangler penge til restaureringen. Indien har i tusindvis af bevaringsværdige bygninger.
Gruppen gik i eftersommeren 2001 i gang med at kontakte forskellige instanser og personer, der i tidens løb havde vist interesse for Trankebar og som havde mulighed for at bidrage med viden om både Trankebar og de indiske myndigheder.
Ved årsskiftet 2001-02 kom der et gennembrud i arbejdet, idet et møde i Kulturministeriet blev bekræftet.
Det første kvartal af 2002 gik med kontakter, møder og forhandlinger - både i Danmark og i Indien. Vi som gruppe var glade, da endelig alle anstrengelserne lykkedes - en fax med tilladelse til restaurering af Fort Dansborg kom til Tommerup i slutningen af marts 2002. Herefter blev travlheden total.
Fortet fik igennem foreningen Trankebar sin restaurering, sydenden, der hvor de forskellige guvernører har boet, derefter restaurerede ASI resten af fortet.

Guvernørboligen ventede og ventede på en restaurering. Men i 2007 kom der endelig hul igennem. Bestseller sammen med Intach gik i gang med forhandlinger om at restaurere huset. 


Foreningen har siden sin tilblivelse, vokset sig stor.

Bestyrelsen er udvidet fra 5 til 7 personer. 
Alle gør et kæmpe frivilligt arbejde.

Til formålet blev “Foreningen Trankebar” oprettet i maj måned 2002.  

Foreningen er registreret hos Told/Skat mednr. CVR-nr.   32 80 85 81