Foreningen Trankebar

Kirkegården

Overskrift 1

Zions kirkebog kan  hentes gratis,  på Saxo.

kirkebogen er fra 1790 til 1834. 

Bagerst i bogen kan man også se hvem der har boet hvor.

Ind på kirkegården.

Jeg håbede på at vi havde fået en aftale i stand med CSI. Som kirkegården hører ind under. Den aftale går ud på, at alle  skulle  kunne komme ind på kirkegården. 
Den aftale kunne ikke holdes. Meget ærgerligt. Vi måtte igen ikke komme ind på kirkegården. Jo, kun dersom en af os, fra foreningen, var der. Det er rigtigt kedeligt, men jeg har prøvet at få en dialog i gang, dog uden held. Jeg prøver igen 2024.


Kalkning.

Vi har haft den store glæde, at få alle gravstederne kalket igen i år. Efter at jorden blev renset for ukrudt og sten, var Trankebar så heldig at have Vestfyns Efterskole på besøg. Eleverne blev straks sat i gang med at arbejde. Et hold  blev sat til at kalke gravstederne et andet med at rydde TMM.  
Eleverne har faktisk kalket gravstederne hver gang de har været hernede. Stort Tak til dem.!!!!

2013

Eleverne fra Vestfyns Efterskole kalkede gravsteder sammen med lokale kvinder.

gravsteder. 2011

Kirkegården på Nygaden er nu igen pæn og ren.  Vi har repareret 3 gravsteder. Set efter billeder i bogen med Gravminder.  Hentet mørtel på arbejdspladsen på Guvernørgården. De har den rette sammensætning for mørtel.  - når foreningen bruger penge på at holde lige netop den kirkegård istand, er det på grund af dens alder. Og man kan forudse, at dersom den ikke blev vedligeholdt, så forfalder alle gravstederne og man kunne blive nervøs for, at de vil bygge noget på stedet istedet for. Der har været luftet, at CSI mangler et samlingshus i Trankebar.  Mere derfor synes jeg vi skal holde kirkegården i god stand.
Inde på Zions kirkegård ser det strengt ud. Den trænger også til en rigtig kærlig hånd. det ville være dejligt om vi også kunne få lidt orden der. Også selve kirken trænger. Måske kunne vi samle penge til en restaurering.??

Nygades kirkegård er ca. fra 1620. Islændingen Jon Olafssons beskrev kirkegården i sin dagbog fra 1622, som " hvilestedet, hvor der er en stor port med hængelås"  Kirken lå på Dansborg, der hvor der i dag er museum. 
Karin Kryger og Lisbeth Gasparski har skrevet en fantastisk beskrivelse om de gravsteder, der er tilbage på kirkegården. Desværre er kirkegården stadig aflåst, nøglen er hos præsten i Zionskirken. Det er ikke altid, han vil låne nøglen ud, men prøv.
Igennem mange år har foreningen renset kirkegården for træ og ukrudt, i år 2010 fik vi det ikke gjort, med det resultat, at der igen var kommet mange tornebuske og helt tæt ukrudt. Efter at der har været damer i gang med at rydde pladsen, ser den nu fin ud igen.

Vi har måttet tage sten ud af gravstedet nr. 29, da der igennem flere år har groet et træ, som har været umuligt at slå ihjel. For at få hele roden ud, var det nødvendigt at fjerne nogle mursten. Vi har fået en stor spandfuld mørtel af det, de bruger på Guvernørboligen, til at mure gravstedet op, og vi har brugt de gamle mursten. Også i grav nr. 7 var der et stort træ, det er  også blevet fjernet. Træet har presset den buede ”overligger” fra hinanden, med fare for, at buen ville styrte ned. Nu er træet banket ud, også her vil det blive muret op igen. 

De arbejdere, der reparerer  gravene, var også med til at reparere gravstederne i 2006.

SIDEN 2006 HAR JEG IKKE FÅET SKREVET DA HJEMMESIDEN BLEV ÆNDRET.

MEN, nu prøver vi igen.  Eleverne har næsten hvert andet år ordnet gravstederne.  Selve kirkegården er blevet af nogle lokale arbejder ordnet.  Så kikregården kan  vi da komme ind på når vi viser og fortæller .