Foreningen Trankebar

1639

Leyel  29 august 1639 bliver han chef  for ”Christianshavn”  med hvilket han udgik til indien.

Den  8. okt  1639  - Hans hustru blev i DK.

Leyel skal undersøge forholdene omkring Pessart.  På samme skib  er Claus Rytter.

Skibene   (2) var kommet fra hinanden. Claus måtte bøde for Pessards  sjuskeri, han blev fængslet for den gæld Pessard havde lavet.

Niels Andersen var blevet politiker, han prøvede at holde Claus Rytter væk fra Trankebar. Da han forlod Indien blev det værre  end nogen sinde. 

Kongsbakke

1639 kommer han på ” Christianshavn som komstabel   D. 8 okt  gik det til indien ( han er altså på samme skib som Leyel.   ( Solen)

Pessart .    

Blev ansat som overkøbmand. Kendte forholdene godt  i Indien. Blev udnævnt  som Oppehovede af  R. Crappé

Pessart  boede i Masulipatnam.  Han fik titlen af præsident. Blev ved at bo i Masulipatnam.

Overkøbmand  Jacob  van Stackenborg  residerede på Dansborg.

Pessart  omtales ret hurtig som en fordrukken og hensynsløs  person, gjorde hvad der passede ham.

Bragte forvirring i kompagniets sager.

1642 boede han stadig i Masulipatnam..

W. Leyel var sendt til Trankebar for at undersøge  forholdene, da der var blevet klaget over Pessart.

Han var på Dansborg d.5. sep. 1643.

For at trække tiden, så  Leyel ikke skal se regnskabsbøgerne. Foreslog Pessart at de skulle gå på tugt. Leyel gik ombord på ”Christianshavn”  Pessart gik ombord på  et bengalsk Priseskib.

23.sep. – 7 okt. var skibene i Masulipatnam

28.okt  1643    var Leyels tålmodighed slut, han sender både  ind til land for at arrestere  Pessart.

Pessart var flygtet i ” Den store Charluppe”  midt om natten med  penge og varer.

Leyel satte efter ham med  skibet ”Christian”. Pessart kom til Dansborg hvor han instruerede Stackenborg at han skulle nægte Leyel adgang til Fortet.

Monsunen hindrede Leyel at fortsætte med skibet.

Han går i land  i Masulipatnam (nord for Chennai) hvor Leyel beslaglægger Passart   ejendele  på skibet ”Waldbye” (Valby). Pessards skipper, Mikkel Ewoutsen, underbartskærer  Jokum Caulidtz og styrmand Peder Svart.  ”Den Bengalske Prise” var løbet på land og blev beskadiget, så kun Valby og Christianshavn var tilbage. 

Der er dog kun lidt krudt til enkelte pistoler og nogle skibskister med tøj. Søkort og bøger.

I mellem tiden har Pessart købt et hurtigt sejlende  jagt i Nagapatnam.  ” Det gode haab”  

Tager penge , kanoner og varer  fra Dansborg, under forgiven at han skal ud på tugt.

D.5 juni 1644  sejler han fra  Trankebar. -  Den 11 juni kommer  Leyel  til Trankebar, efter at vind og storm gang på gang blæste dem op i den Benalske bugt.   

Leyel prøver ihærdig på at komme ind på fortet, men ingen vil hjælpe ham. – Han sejler til karikal, for at hente hjælp, men lige meget nytter det. Han sejler tilbage til Trankebar og går i land med hele sin besætning og belejrer fortet udefra. - Så der ikke kan komme nye forsyninger ind på Fortet. 

På Dansborg var der 100 mennesker hvoraf  kun de 35 var soldater,  resten var civile.

 Vagtmand Erkmand  og Ass. Niels Frandsen  kom ud og så Leyels kongelige papir. At han skulle være den nye Oppedhovede.  – Nogle blev  straffet, de brugbare slap fri.  Leyel fandt alt på Dansborg i en stor uorden  og forfald.  Der var kun få brugbare kanoner næsten ingen ammunition.  – de fleste af  beboelseshusene var falde færdige. Der var ingen varer på lagerne, ingen penge, ingen regnskaber.

 Pessart når at flygte i nattens mulm og mørke.

Han bliver opbragt af Hollænderne  og bliver bragt til Batavia.

Efter et år, får han sit skib igen mod at være spion. Som købmand skal han sejle til Manila.

Pessart bliver dræbt på en ø nær Phlipinerne  i 1643.

(Masulipatnam liggerca. 60 mil fra Chennai.)

                                                                 Fra  W.Leyels Liv og farefulde rejse til Indien: Asta Bredsdorff. 

1640.

Ankommer  Leyel til TR. Red. Her finder han alt i håbløs  forfald. På Dansborg regerede Jacob van Stackenborg.   Præsterne var fordrukne og Pessart var i Masutipatnam.  Leyel gav Stackenborg  1.000 rigsdaler så væverne og de lokale farvere kunne få deres penge, så der kunne købes vare ind. Tøjet skulle sælges på Java og Macassar. 

Derefter sejlede han til Masut.  Som var  centrum for handel. Der kunne man samle sin last /  som andre skibe havdet losse deres last.  

På Dansborg skyldte Pessart Naiken 12.000 pergode  Måske var Pessart ikke god til handel, men det kunne også være tiden der slog handlen i stykker.

 1640 sendte Leyel Jagten  SKT. Jacob til Bantam for at finde varer

1640 Var jagten på vej hjem til DK, med en stor ladnings Skibet kom i havsnød og blev kastet op på kysten, man prøvede at redde så meget af lasten som muligt. 27 sømænd mistede livet Skipper  Nicolaj Samson nåede tilbage til TR. Med skibet Fortuna.

I de fem år Leyel var i kompagniet, kom der ikke skib hjemmefra eller folk. Der kom tilsyneladen heller ingen breve.

Hollænderen fører sig frem. -  Men Leyel siger at de ikke er vel-anset. 

Erik Lauridsen var løbet af skibet to gange.  -  han skulle straffes med at tvende gange at gå under kølen og for masten at stande  så al skibsfolket kunne se ham.

Leyel errober et skib i den Bengalske bugt som for navnet ”Skt. Michaeel” Det var hurtig tjente penge til en slunken kasse i kompani.  3.000 rigsdaler.

 De kaprer også et skib nær Pipeley – Der kommer  6 sømænd ombord .-  Skibet bliver slået til vrag, da en storm kommer op. De 6 redder sig i land , gemmer sig til dagen efter i en skov. De beder hollænderne om hjælp og kommer ombord på deres skib: Men den stædlige guvernør for at vide hvad der er sket . han vil have danskerne udleveret 

Hollænderne skal ikke have deres gode om dømme ødelagt, så de udlevere danskerene.De bliver lagt i jern  go bringes til byens fængsel.

 Sindene var i kog i Trankebar, alle klagede over de 2 præsterLeyel bringer dem i sikkerhed på reden  Christianshavn  og Fortuna.  Januar 1645 - I juni  1645 afgøres deres skæbne – Deres bo bliver beslaglagt.

De bliver lagt i lænker på skibet. Dommen blev afsagt den  30 januar.

Puttes i en sæk med sten og druknes. 

Storms 2 slaver, 2 piger  Maria og Dominiga  og en dreng  Anthonio  bliver frigivet.

Andersen bliver sat i fængsel på  Dansborg, da skibet Christianshavn  sejler til Ceylon.

Henad efteråret  3.okt. fadt dommen.  Andersen skulle puttes i en sæk og druknes.  

Hans sønderegister var på 10 sider. Han erkender  sin skyld. Hans kone Monica  tilladelse til at beholde huset.  Hans løn henfalder til Kongen. 

Måske har Niels A talt godt for sin sag. Rådet  beslutter at udvise ham fra  hele Colomandel kysten.

Kommer han tilbage skal han skydes – Ceylon bliver hans skæbne.  Han blev sat i land et øde sted, uden andet end lidt føde.

Han redder sig dog ind til et befolket  område – han bliver taget godt imod af de indfødte. Han bliver i stand til at rejse til  COTIARA -  hvor han kommer højt på den grønne gren.

Dog fortsætter han i samme spor.  Han viste sig aldrig I Trankebar.


En matros på Et skib Rasmus Nielsen for udleveret  6 lærredsnathuer, 2 silkeskjorter 1 rigsdaler og 19½ skilling

1643

Afsætter  Willium Leyel – Pessart - det bliver til en kortvarrig ”borgerkrig”.

Beder Herman Clausen – Rugmand – om at måtte forlade logsen  (Bantam) hvor Claus Rytte  har sat ham i fængsel. Herman er blevet syg, han vil gerne til TR – Han  ankommer til TR 2 sep.44. Han dør et par timer senerer . Boet efter ham gives til hans fæstemø  Maria Lopez. 

Leyel køber hans 12 sølvfade/ 2 saltkar/2 bæger/ forgyldt  kalkfad. Det må siges at han var en holden mand. 

1644. 

Fortæller Leyel  at der er flyttet mange Portugisere  til byen,  de var blevet tvunget bort fra Porto Novo.  Leyel giver dem fuld dansk beskyttelse og retssikkerhed. En del bliver soldater og andre små embedsmænd, andre arbejder i kysthandlen.  Mange indere flytter til TR hvor handlen igen blomstre op. -   Der er fuld religionsfrihed.  

Anina  Indisk købmand i Trankebar.   

Leyel og købmanden udrustede skibe  indiske Sampauer.

Sergent Adrian Jacobsen var skipper, han sejlede til Ceylon -  Leyel ville gerne skaffe sig toldfri  varer.  Skipperen havde gaver med til Kejseren.

Lak kister med indlagt perlemor, 

6 ruller kostbart klæde 

et rundt spejl

2 glas

4 ruller rødt Tanjore klæde  

1 pund kamfer

2 kobber kanoner

2 jagthunde

2 malisiske aber 

1 app. Til destilleret vand.

Handelsaftalen lykkedes – som gave med tilbage havde han fået en lille elefant.  Den var så stor at den ikke kunne komme ind ad fæstningsporten.

Der bliver bygget et skur ude på Parade pladsen. Den ville man gemme til gave til Naiken af Tanjore. Da elefanter fra Caylon  er meget eftertragtet.

20.12.44     Omringer General  Tiagepule.  Han ville opkræve skatter – Men Anders Nielsen på Dansborg vil ikke betale.

Der kommer til kamp mellem dem og danskerne.

Er næsten alle folkene på Dansborg gift med en inder eller portugiser.

 1644    indkasseres Told for 325 pardous

aug. 564

sep. 769

okt.739

nov.394

1647

nov. 66

dec. 109

1648 

ja.163

1645 

Den Romersk- katolske kirke ved bymuren er sansynligt bygget  1645.

Der er dog et billede i det engelske bibl. Hvor man ser et tal 1501 ?

Januar  sejler Leyel tilbage til Trankebar, med tre skibe. Christianshavn, Foruna og Stk. Michael.

På Fortuna  er Anders Rudkøbing  skipper.

Poul Hansen bliver oppehoved i logen  på Macassar.

Poul Nielsen  bliver leder på Dansborg. Der er da 21 mand.

18 okt. 1645 overlader han fæstningen m. en inventarliste.  

På Danborg  mangler der næsten alt Pessart Har tømt fæstningen for næsten alt. Døre og vinduer,og alt jern. Det var en god handelsvare.

 

 Murene rundt om fæstningen bliver ordnet nordre og synder skanse bliver genopbygget m 6½ alen høj brystværn. Voldgraven renset op og er nu 21 alen bred alen dyb.

Et krudthus uden for byen, hvor det bliver fremstillet  på  en ny måde.

Leyel for også et krudthus opført, inden for murerne. 

Han fortæller at før skulle der 24 mand  til at arbejde hårdt  for at få fremstillet 50 pund  om dagen.

Nu:  4 mand  - 170 pund i samme tidsrum.  Det overskydende pulver kan sælges i bantam. M. 100% fortjeneste.  

I  Kommandantens lejlighed.

1. uddraget bord m. dug.

1 lille bord

1 bænk

1 dansk bord som kan uddrages!!

1 lille bord.

1646   dec. Køber Leyel et skib. ”Skt. Peder.”

Leyel sejler til Batan hvor han prøver at afsætte sine varer. 3 Sep. Er han tilbage i Trankebar.  Der er igen hungersnød Prisen på ris er steget til det 28 dobbelte.  Hundrede tusind dør og for at overlev sælger forældrene deres børn som slaver.

Leyel bliver beskyldt for at have puttet penge i egen lomme som tilhørte Kompaniet.

Poul Hansen

Jørgen Hansen 

Nicolaj Samson

Anders Nielsen

Frantz Erkmand     
Går i samlet flok og erklærer Leyel anholdt i Kongens navn  15 maj  1648 

Blev sat i Land på Bantam. Hvorfra han må været kommet med et skib hjem.

Leyel rejser tilbage til Danmark for at bliver renset for sine beskyldninger. Dør hjemme i 1655.Kilder ;   kay Larsen og Anna Bredsdorff.