Foreningen Trankebar

Mandskabsliste

Christian Thornam En af hovedpersonerne i Søren Koustrups bog.

 Med tilladelse af Søren Koustrup.                                   10. apr. 2008       9. korrektur

 Afskrift fra Galatheas debetbog 1845 + diverse andre kilder ved

Søren Koustrup.Kommentarer,

yderligere oplysninger, ideer og rettelser bedes sendt til  

koustrup@koustrupco.dk.

GALATHEAS BESÆTNING 1845-47.

9. korrektur

10. apr. 2008

Afskrift fra Galatheas debetbog 1845 + diverse andre kilder

ved Søren Koustrup. Kommentarer, yderligere oplysninger, ideer og rettelser bedes sendt til

koustrup@koustrupco.dk.

 

 

 

Alsøe, Jens Christian, halvbefaren konstabel nr. 185

Andersen, Christian, lærling 2. klasse nr. 309

Andersen, Gustav, lærling 1. klasse nr. 294

Andersen, Niels E., halvbefaren konstabel nr. 237

Andreasen, Andreas Mathiesen S., usøvant 1. Jyll. nr. 20. Overført til dampskibet Ganges.

Annan, Johan, befaren matros nr. 130

Aschlund, Richardt (1800-63), kaptajnløjtnant, næstkommanderende, kaptajn på dampskibet Ganges, chef på Nicobarerne

Bachmann, Frederik, befaren matros nr. 125

Behn, Wilhelm Friedrich Georg (1808-78), holstensk zoologi-professor, Kiel

Bernhard, Peter Carl, befaren matros 1. Holmens faste stok nr. 36

Bille, Steen Andersen (1797-1883), kaptajn, kammerherre BOG

Birk, Jens Christian, art. lærling 2. klasse nr. 303 DAGBOG

Bjerring, Ludvig, befaren matros nr. 122

Bjørn, Carl, halvbefaren matros nr. 199. Antagelig tømmermand ved Holmen Carl Gustav Bjørn, 22 år i 1845.

Bjørnsen, Niels, overkonstabel nr. 60. bådmandsmat Kaldet Bjørnen. Får tapperhedsmedalje efter at have reddet Hald, der faldt overbord i Chusan. Bille kalder ham Niels Bjørn,men blander ham antagelig sammen med Carl Bjørn.

Blankensteiner, F.W. proviantforvalter og skibssekretær

Brill, Poul, bådsmandsmath nr. 35

Bruun, Johan Benjamin (1817-??), underofficer, soldatesquen DAGBOG

Bruun, Rasmus Christian Malte (1816-95), sekondløjtnant

Bøegh, Hans H., befaren konstabel nr. 144

Børgesen, Ole, halvbefaren matros nr. 274

 Christensen, Asmus, befaren matros 1 Holmens faste stok nr. 77

Christensen, Peter, halvbefaren matros 1. Holmens faste stok nr. 89

Christensen, Thomas, søvant 3. Jyll. nr. 17

Christophersen, Niels, lærling 1. klasse nr. 311

Clausen, Peter, helbefaren matros, (Aabenraa) En af tre syge matroser, der kom med fra Rio. Døde 20. juni 1847 i Atlanten. Bille kalder ham Jens Claussen.

Closter, Peter Christian, befaren matros 1. Holmens faste stok nr. 74

Colsmann, Heinrich Calissen Conrad (1818-67), sekondløjtnant

Damm, Bay Petersen, befaren matros 1. Holmens faste stok nr. 75

Davidsen, Jens, befaren konstabel nr. 72. Overført til dampskibet Ganges.

Dederding, Heinrich, spillemand

Didrichsen, Didrich Ferdinand (1814-87), 2. underlæge, botaniker. Med på GANGES, men sejlede vidre med GALATHEA, da Kamphøvener rejste hjem.

Drage, Anders Svendsen, befaren matros 3. Jyll. nr. 5

Ennemark, Andreas Jensen, befaren matros Slesv. nr. 7

Fisker, Frederik, befaren konstabel nr. 145

Flensborg, Peter Wilhelm (1808-60), kaptajnløjtnant, næstkommanderende efter Nicobarerne

Frederiksen, Jacob, underproviantskriver, Ribe. Døde 21. december 1845 i Calcutta

Frederiksen, Jens, kanoner nr. 22

From, Niels Christian, BILLES private tjener

From, Søren Peter, halvbefaren matros Sjæll. nr. 33

Frydendahl, Thomas Rasmus, halvbefaren matros, 1. Holmens faste stok nr. 94

Gercke, Frederik, spillemand

Gjenner, Mathias Hansen, befaren matros 1. Holmens faste stok nr. 79

Granlef, Søren, halvbefaren matros Jyll. nr. 8

Gregersen, Christian, befaren matros 1. Jyll. nr. 25

Græsted, Hans Nielsen, menig, soldatesquen

Göttsch, professor Behns præparatør. Døde 14. marts 1846 i Penang

 Hagemann, Gottlieb, spillemand

Hald, Jacob Christensen, halvbefaren matros 3. Jyll. nr. 13 Druknet i Atlanten natten mellem 24/. 25. maj 1847 27 år gammel. Var tidligere faldet overbord 28. juli 1846 i Chusan.

MINDEBLAD hos familien Brunsgaard i Ørris

Hammel, Jacob Frandsen, menig, soldatesquen. Smed. Deserteret i Valparaiso

Hansen, Aleth Sophus (1817-89), skibspræst DAGBOG & BREVE

Hansen, Andreas, befaren matros nr. 98. Sendt hjem?

Hansen, Carl, halvbefaren matros nr. 244

Hansen, Christian F., 2. tømmermand, København. Døde 14. marts 1846 Penang.

Hansen, Johan, søvant 1. Jyll. nr. 35

Hansen, Joh. P., tømmermands lærling 2. klasse

Hansen, Mathias, 2. styrmand

Hansen, Peder, befaren matros 3. Jyll. nr. 2

Hansen, Peter Christian, bødkersvend? En af de to Peter/Peder Hansen overført til dampskibet Ganges, hvor han var skibskok.

Hansen, Samuel M., lærling 1. klasse nr. 301

Hansen, Thomas, overkonstabel nr. 54. Fik tapperhedsmedalje for at redde Rohde op af hajfyldt farvand på Tahiti

Hedemann, Anton Rudolph (1816-97), sekondløjtnant

Heidmann, William, spillemand

Heller, Hermann, overkanoner nr. 14

Hendriksen, Johan Christian, søvant Sjæll. nr. 54

Henriksen, Hans, dagvagt

Hermann, Frederik Ferdinand, halvbefaren matros Sjæll. nr. 62

Hjerbek, Søren Jensen, søvant 3 Jyll. nr. 23. Hjarbæk. Tegning i Klysners vise om

Galathea. Limfjordsmuseet.

Holm, Peter, lærling 1. klasse nr. 282

Holm, Eduard, halvbefaren konstabel nr. 226

Holst, Adrian, halvbefaren matros nr. 210. Fik en tegning af Chrisitian Thornam 50 år efter

ekspeditionens hjemkomst. Tegningen findes nu I Australien sammen med en anden tegning, Adrian har tegnet af sig selv.

Holst, Christian, befaren matros nr. 119. De to Holst´er var i familie og boede i Nyboder.

Hosung, senior, spillemand

Hosung, junior, spillemand. En af Hosung´erne døde 13. november 1845 i Calcutta

Hyller, Frederik, halvbefaren matros nr. 254

Høby, Johan, befaren matros nr. 143

Höy, Thomas, skibsmand nr. 21. Døde 16. nov. 1845 Calcutta

Haase, Andreas Christian, halvbefaren matros Slesv. nr. 17

Issing, Peter Mathiesen, befaren matros 1. Holmens faste stok nr. 68

Iversen, Ludvig, halvbefaren matros Slesv. nr. 6. Fra Haderslev. Døde 12. marts 1846 i Penang

Jacobsen, Theis, søvant Sjæll. nr. 26

Jacobsen, Jacob, halvbefaren matros, 1. Holmens faste stok nr. 98

Jacobsen, Frederik M., art. lærling 1. klasse nr. 331

Jacobsen, Jacob F., art. lærling 1. klasse nr. 351

Jacobsen, Peter, 1. Slesv nr. 25, koksmath fra Angeln. Døde 23. eller 24. september 1846 i

Stillehavet. Står ikke i Debetbogen, men hos Bille, i Fædrelandet og hos Schmidt

Jansen, Niels, søvant Sjæll. nr. 23

Jendersen, Johannes Hansen, halvbefaren matros 1. Jyll. nr. 16. Fra Emmelev ved Tønder. Døde 11. marts 1846 i Penang

Jensen, Andreas E., halvbefaren konstabel nr. 224

Jensen, Frederik Ludvig Christian, halvbefaren matros 1. Jyll. nr. 3

Jensen, Fridrich Knudsen, befaren matros 1. Holmens faste stok nr. 91, født 1802. Død 1858. Stammer fra Gråsten. Deltog i treårskrigen, som gjorde ham vanvittig. Ældste matros?Jensen, Jens, chefens hovmester

Jensen, Johan, lærling 1. klasse nr. 285. Overført til dampskibet Ganges. Sad i bøjlen fredag nat, den 31 juli til 7 morgen i Penang.

Jensen, Johannes C., halvbefaren konstabel nr. 192. Løjtnant A.B. Rothe omtaler en halvbefaren konstabel Christian Jensen, der på ”Ganges” i 1848 blev syg af nicobarfeber og døde et år efter hjemkomsten af svindsot. Ja, det er ham. I lønningslisten er han opført som Johannes Jensen.

Jensen, Laue, befaren matros 1. Holmens faste stok nr. 93

Jensen, Mads, søvant 2. Jyll. nr. 1

Jensen, Niels Peter, halvbefaren matros 3. Jyll. nr. 8

Jeppesen, Christian, befaren matros Fyens nr. 9

Jessen, Lorent, halvbefaren matros Slesv. nr. 16 fra Flensborg. Druknet 29. juni 1845 i Atlanten. Bille skriver han var ”en flink gut” og kalder ham Carl Jessen.

Jessen, Lorentz, befaren matros, 1. U. fast stok nr. 23

Johansen, Gottfred, halvbefaren matros nr. 207

Johansen, Johan C., befaren konstabel nr. 90

Jæckel, Peter V., halvbefaren konstabel nr. 222

Jørgensen, Lars, befaren matros Fyens nr. 29

Kalby, Johan, halvbefaren matros nr. 204

Kamphøvener, Bernhardt Caspar (1813-46) botaniker. Hjemsendt fra Penang

Kiellerup, Carl Emil (1822-1908), entomolog

Kierulff, Børre, befaren matros nr. 104

Kiær, Gottfred, lærling 2. klasse nr. 307

Klamer, Henrik, halvbefaren matros nr. 214

Knudsen, Andreas P., art. lærling 2. klasse nr. 300 Døde 4. okt. 1845 i Indiske Ocean

Knudsen, Julius, halvbefaren konstabel nr. 230

Kramer, Jens Jensen, befaren matros Sjæll. nr. 43

Krogh, Andreas, befaren matros nr. 158

Krogh, Christian, halvbefaren matros nr. 245

Krüger, Christian, art. lærling 2. klasse nr. 290

 Lange, Christian Petersen, søvant Fyens nr. 48. Afgik fra skibet i Hong Kong. Han skulle besøge farbroderen Mads Lange til Bali

Larsen, Frederik, søvant matros Jyll. nr. 11 Deserteret i Valparaiso

Larsen, Lars F., befaren konstabel nr. 75

Larsen, Lauritz C., halvbefaren konstabel nr. 206

Larsen, Peter, befaren konstabel nr. 122. Overført til dampskibet Ganges, hvor han er kvartermester

Lauenberg, Julius K. 4. tømmermand

Launsten, Thomas, befaren matros 1. Jyll. nr. 32

Lausten, Carsten Pedersen, halvbefaren matros 1. Jyll. nr. 27

Leander, Niels, art. lærling 1. klasse nr. 352

Leegaard, Rasmus, bådsmandsmath nr. 44

Limholm, Hans Knudsen, befaren matros 1. Holmens faste stok nr. 80

Lind, Cornelius, lærling 1. klasse 315

Lorenzen, Andreas Peter, halvbefaren matros 1. Jyll. 18

Lund, Nicolai H., art. lærling 1. klasse 340

Lund, Niels P., overtømmermand

Lund, Peter Clausen, halvbefaren matros 2. Holmens faste stok nr. 60

Lundberg, Frederik, halvbefaren matros nr. 215. Overført til dampskibet Ganges

Lønholdt, Jacob, kvartermester, nr. 56. Overført til dampskibet Ganges, hvor han er bådsmandsmat

Madsen, Carl Heinrich Frederik Ludvig (fra Flensborg), halvbefaren matros Jyll. nr. 5, deserteret Calcutta, men fanget igen. Bille kalder ham Henrik.. Schmidt kalder ham Matzen

Madsen, Christian, usøvant 1. Jyll. nr. 21

Madsen, Emilius, halvbefaren matros nr. 239. Overført til dampskibet Ganges.

Madsen, Laurids Mathias (1823-??), halvbefaren 3 Jyll. nr. 12 DAGBOG, overført til dampskibet

Ganges.

Madsen, Thomas Christian, usøvant 3. Jyll. nr. 26

Magnussen, Jens C., halvbefaren konstabel nr. 179

Mand, Jürgen Petersen, halvbefaren martros 1. Holmens faste stok nr. 100

Marcussen, Ole, usøvant Fyens nr. 28

Mathiasen, Jürgen, befaren matros 1. xx xx nr. 96

Matthiessen, Heinrich Johan (1815-97), overskibslæge DAGBØGER m.m.

Meldesen, Jens Peter (Randers), usøvant 2. Jyll. nr. 4. Deserterer i Calcutta, men fanget igen

Mikkelsen, Anders, halvbefaren matros 3. Jyll. nr. 14. fra Kvols, Omtalt i Klysners Galathea-vise

Mikkelsen, Mathias, befaren matros, Fyens nr. 15

Mortensen, Rasmus, messens hovmester

Møller, Carl, befaren matros nr. 114

Møller, Hans Peter, befaren matros 1. Jyll. nr. 22

Møller, Peter Bendt, befaren matros Slesv. nr. 8

Møller, Peter Jensen, befaren matros 1. Jyll. nr. 29

Nielsen, Jens, usøvant Sjæll. nr. 49

Nielsen, Hans Christian, halvbefaren matros Slesv. nr. 11

Nielsen, Nicolai, halvbefaren matros 3. Jyll. nr. 6

Nielsen, Anton, befaren matros nr. 99

Nielsen, Jens Hansen, befaren matros. Ikke fuld løn. På i Rio?

Nielsen, Knud Peter, usøvant matros Sjæll. nr. 52. Døde 7. juni 1847 i Manilla. Bille: Hans Peter Nielsen, koksmath. - Fra Samsø?

Nielsen, Niels, befaren matros 1. Holmens faste stok nr. 86.

Nielsen, Niels Christian, usøvant 3. Jyll. nr. 30 Døde 8. sept 1846 i Stillehavet af dysenteri. Den afdøde er fra Aalborg. Bille kalder ham Jens Nielsen, og betegner ham som stor,brystsvag og meget lidt opvakt.

Nielsen, Niels P., overkonstabel nr. 57

Nissen, Niels Iversen, halvbefaren matros Holmens faste stok nr. 64

Nopitsch, Wilhelm Hermann (1818-??), holstensk handelskyndig fra Altona. Med fra Calcutta til Rio BOG

Olesen, Jens Buhmann, befaren matros Jyll. nr. 6

Olsen, Erik, skibskok

Olsen, Julius K., befaren konstabel nr. 120. Overført til dampskibet Ganges.

Olsen, Johannes O., underkanoner nr. 52. Overført til dampskibet Ganges, hvor han er kanoner.

Olsen, Peter, halvbefaren matros nr. 220

Olsen, Poufler, kvartermester nr. 134

Ottesen, Frederik, halvbefaren konstabel nr. 221

Pedersen, Peter, søvant 3. Jyll. nr. 20

Petersen, Andreas O., halvbefaren konstabel nr. 212.

Brev til Bille fra skibsoverlæge Matthiessen om at tillade at 24-årige Andreas Petersen (nr. 254, men står ikke i Debetbogen) bliver på hospitalet i Calcutta på grund af ”ulykkeligt fald”.

Petersen, Andreas Ole, befaren matros Slesvig nr. 27

Petersen, Christian, halvbefaren matros nr. 209. En af de to Christian Petersen dør 27. maj 1846 i

Kinesiske Sø. Schmidt kalder ham Pedersen og skriver han er fra København. Bille kalder ham

skamfilingsgast.

Petersen, Christian V., befaren konstabel nr. 74

Petersen, Jørgen, højbådsmand nr. 11

Petersen, Nicolai, halvbefaren matros nr. 206

Petersen, Søren, søvant matros 3. Jyll. 16

Philippi, dr. phil.? Botaniker/ herbarieassistent, preusser fra Berlin. Med på strækningen

Calcutta-Penang. Breve fra botanikeren Kamphøvener tyder på, at han var ”spion” og koloniresearcher for den preusiske konge.

Plum, Poul August (1815-76), genremaler

Poulsen, Christian, tambour

Poulsen, Lars Peter, usøvant 3. Jyll. nr. 32

Poulsen, Poul F., art. lærling 1. klasse nr. 311

Rabe (Raben?), Peter E. art. lærling 1. klasse nr. 307. Døde 19. sept 1846 af underlivsbetændelse i

Stillehavet. Bille kalder ham Carl Rabe

Rask, Ulrik, halvbefaren matros nr. 176

Rasmussen, Andreas Christopher, befaren matros, Loll. nr. 6

Ravn, Niels Frederik (1826-1910), kadet underofficer

Reinhardt, Johannes Theodor (1816-82), zoolog

Reuter (eller Renter), Hans C., art. lærling 1. klasse nr. 336

Rink, Heinrich Johannes (1819-1893), geolog DAGBOG og BREVE. Blev på Nicobarerne for bl..a at søge efter kul, men måtte på grund af nicobarfeber rejse hjem i 1846.

Roepstorff, Adolf Johan Ludvig de (1819-81), sekondløjtnant. Næstkommanderende på dampskibet

Ganges. Hjemsendt før tid på grund af skriverier mod regeringen i Penang. Født i Tranquebar.

Rohde, Niels Andreas, halvbefaren konstabel, 1. divisions artillerikompagni nr. 237. oberflagmand,Faldt ned fra storråen og dør 9. dec 1846 på Tahiti. Rohde ikke nævnt i debetbogen, men i Bille, Fædrelandet og hos Schmidt

Rosen, Wilhelm Sophus Andreas von (1820-66), 1. underskibslæge, zoolog

Roth, Johan Christian Diedrich, halvbefaren matros, ikke fuld løn. På i Rio?

Rothe, Peter Andersen, befaren matros 1. Jyll. nr. 30.

Rothe, Anders Bjørn (1825-74), kadet underofficer på dampskibet Ganges. DAGBOG

Rothe, Hans Peter (1813-1905), sekondløjtnant, kartograf

Rønnow, Eduard, lærling 1. klasse nr. 286

Sagave, Frederik, hanoveransk spillemand og præparatør. Tog med Behn tværs over Sydamerika. Hans skæbne kendes ikke

Schiött, Jacob, befaren matros nr. 103

Schmidt, Laust Cornelius, søvant 1. Jyll. nr. 50. DAGBOG. 22 år ved rejsens start i 1845. Debetbogen bogstaverer Smidt, men han skriver selv Schmidt. Stammer fra Give, hvor hans far, Laurits Schmidt var skolelærer og kirkedegn.

Schou, Daniel H., befaren konstabel nr. 82. Thornams medhjælper ved daguerreotypi-apparatet, senere

Reinhardts præparatør. Rejser med Reinhardt til Lagoa Santa, Brasilien. Debetbogen skriver Schow, Fædrelandet Skov.

Schultz, Carl Heinrich Christian, befaren matros Slesv. nr. 12. Deserterer i Calcutta under festen hos konsul Mackay (flg. Schmidt)

Schultze, Johannes, halvbefaren matros nr. 232. Deserteret i Calcutta

Schærff, Fritz, spillemand

Sengeløw, Christian Frederik, bødker

Simonsen, Niels, halvbefaren matros 1. Jyll. nr. 5. Døde 27. sept. 1846 i Stillehavet

Slotsbjergby, Niels Christensen, menig, soldatesquen

Slupke, Johan, befaren matros nr. 115

Snep, Carl E., art. lærling 1. klasse nr. 350, 25 år i 1845, bor i Nyboder i 1850

Snydstrup, Anton, befaren konstabel nr. 130

Solgaard, Frederik F., sejlmagerStephansen, Ulrich Adolf, befaren matros, Loll. nr. 7

Stokkebjerg,Hans Andersen, menig, soldatesquen

Storm, Frederich, befaren matros 1.Holmens faste stok nr. 48

Strip, Carl Wilhelm, befaren matros nr. 90. 1818-75. Værfsunderofficer. Søn af tømmermand August

Friderich Striib og Chrisitane Dorothea Bille.

Svendsen Wendel, Andreas, underkanoner nr. 34 DAGBOG

Svendsen, Joh. P., 3. tømmermand. Overført til dampskibet Ganges, hvor han er tømmermand.

Søby, Hans, søvant Jyll. nr. 12

Sødinge, Lars Knudsen, menig, soldatesquen

Søndergaard, Carl F., art. lærling 1. klasse nr. 283

Sørensen, Abraham, usøvant Sjæll. nr. 53

Sørensen, Carl, halvbefaren matros Jyll. nr. 7

Sørensen, Julius P., befaren konstabel nr. 147

Thomassen, Jacob Michael (Æbeltoft), halvbefaren matros 2. Jyll. nr. 2. Døde 20. sept. 1846 i Stillehavet. Bille kalder ham Niels Thomsen, Schmidt skriver Jacob Thomsen.

Thomsen, Frederich Nissen, befaren matros 1. Holmens faste stok nr. 61

Thorberg, Frederik, hulgast

Thornam, Johan Christian (1822-1908), naturforskernes tegner BREVE - BOG

Thorsen, Christian, befaren matros nr. 100

Thyberg, Christian Andreas Jensen, skibskok

Thaae, Jens, lærling 2. klasse. Forældreløs fra Tranquebar

Tikiøb, Ole Nielsen, tambour, soldatesquen. Overført til dampskibet Ganges

Tjørnebye, Jacob Petersen, menig, soldatesquen

Tobøl, Søren Olsen, menig, soldatesquen, (1821-1909) DAGBOG, senere emigreret til USA

Trauntwein, Henrik, halvbefaren matros nr. 247

Treschow, Herman Gerhardt, overstyrmand

Tønnesen, Johannes, befaren konstabel nr. 135

Ulvig, Ole, befaren matros nr. 87

Ungstruphede, Mikkel Jensen, menig, soldatesquen

Weidenauer, Wilhelm, befaren konstabel nr. 104

Wilhelmi, Carl Ferdinand, skibssergent, soldatesquen

Wollmeyer, Christian, spillemand

Worm, Wilhelm, lærling 2. klasse. Forældreløs fra Tranquebar

Øster Tørslev, Johan Carl Jacobsen, menig, soldatesquen

 ***********************************************************************************************

Af Søren Koustrup

Galatheas forunderlige rejse, bogen om Galathea 1 er en underholdende beretning fra en forsvunden verden. En spændende, dramatisk, pinlig og til tider sørgelig beretning om livet ombord på en dansk korvet, om blomstrende dansk forskning og dygtigt dansk diplomati, men også om jalousi, intriger, tamperi, duellering og maritimt stivstikkeri.

Citater fra glemte dagbøger, logbøger og private breve blandes med de officielle beretninger for at give et mere detaljeret billede af livet ombord og på land. Og det er ekspeditionsdeltagerne selv, som fortæller. Bogen er illustreret med mange af de gamle tegninger, der blev udført af tegnerne, som deltog i ekspeditionen. En af ekspeditionens tegnere var Christian Thornam, som også er Søren Koustrups tipoldefar og ikke tidligere publicerede breve fra Thornam er en del af det "nye" stof, bogen bygger på.

Den første officielle danske jordomrejse kom til at stå som en smuk krølle på enevældens hale. Og først og fremmest som en storslået national manifestation. Jo, vi i Danmark kunne skam også …

Det var en videnskabelig ekspedition. En godt 26 måneders rejse over verdenshavene, hvor 221 danske søfolk kunne fremvise deres allerbedste maritime egenskaber. En udflugt til Jordens fjerne egne, hvor blomsten af Danmarks forskerungdom fik luft under vingerne og lejlighed til at skrive sig ind i videnskabens historie. Og det var dygtig dansk diplomati blandt store og små nationer, hvor handels- og venskabsaftaler blev indgået og nye landvindinger planlagt. Men det var også en til tider dramatisk, sørgelig og pinlig rejse. Med lidt større forberedelse, held, kløgt og videbegærlighed, lidt mindre misundelse, intriger og tamperi, kunne den kostbare rejse have fået langt større betydning. Det antyder de nye kilder i form af breve og notater, der i bogens kalejdoskopisk opbyggede rejseforløb her fortæller en noget anden historie end chefens, kaptajn Billes, officielle rejseberetning.

 

Bogen kan endnu købes hos http://shop.koustrupco.dk/

 

Jospiken i sin Båd - Pulo Milu.

Citat fra bogen.

" Al Tranquebarmand Græd"

Tranquebar, Danmark- Lidt endnu.

12. ok. til 15. okt.

Det er med en egen følelse, vi skal betræde denne koloni, der nu efter 225 år ikke længere skal være dansk. En Fransk jordomsejler så byen i måneskin og beskriver den som Pompeiis ruiner. Her er virkelig pragtfulde bygninger, opfyldt i en vis antil stil med herlige søjlerækker, der står i snolige gader, men det høje græs, de lukkede  skodder og døre vidner alt for tydeligt om den europæiske bydels forfald.....

Thornam:

På rheden ved Tranquebar så jeg for første gang en ostindianer. Det var en gammel affældig og fattig mand, men jeg så straks, at mine forestillinger om dette folkefærd var i høj grad uovertrufne. I stedet  for at træffe en neger - eller abeagtig blev jeg overrasket over at finde smukke hænder og fødder, slanke smidige former, jævnt udviklet kranium, let bøjet næse og et forstandig åsyn.

Glæd jer til at læse mere.!!!! 

Trankebar fylder ikke meget i bogen i forhold til Nicobar øerne.