Foreningen Trankebar

Standardside

David Brown.

David Brown. Den 15de feb.1775 tiltrådte David Brown, der tidliger havde tjernt Kompaniet, Guvernørposten.

Efter at havde sat sig ind i forholdene overtog Brown den 14 feb.1775 selv styrelsen. Medens samtlige Militære var opstillet til parade, overgav Guvernør Abbestee Brown nøglerne til Karstellet og Byens porte, nernæst takkede han de tilstædeværende for den ham viste lydighed, og Brown tilkendegav dem, at han af den høje Direktion var udnævnt og af kongen allernådigst beskikket til Guvernør, hvorpå hans bestalling blev oplæst og tropperne taget i ed. Kastellet løsnede 21 kanonskud, hvilket ligeledes skete under denpåfølgende Middag. Dagen efter var der afskedsmiddag for den afgående Guvernør, der om eftermiddagen gik ombord på skibet " Ganges" for at tiltræde hjemrejsen, alt under livlig salutering.

 Brown ville ikke bo på Fortet, hvor Abbestee, havde boet. Da dette skulle restaureres, da det var i forfald.  Brown købte for 3,200 Pagoder det nyeste, bedste og anseligste hus i Trankebar. Det var opført for 2 år siden, af den engelske købmand Mr. Stevenson og lå lige over for Kastellet  med facaden ud mod Paradepladsen. Det var et smukt et etages hus med dobbelt Veranda på høje Piller og en rund Balustrade. ( Det hus som hedder Guvernørboligen)

Fra bogen: David brown slægts historie.