Foreningen Trankebar

Begyndt på at renovere Hovedbygningen

Væggene ind til naboen .Her regner vi med der bliver et depotrum.
Dette rum bliver depotrum
Buerne bevares.
I alt er der 3 bruger.
Denne bue ligger i Spiserummet.
Der arbejdes hårdt. Trapper, afstivning af vinduer og et nyt toilet.
Buerne bliver gjort stabile.
Der arbejdes hårdt. Trapper, afstivning af vinduer og et nyt toilet.
Der arbejdes hårdt. Trapper, afstivning af vinduer og et nyt toilet.
Der arbejdes hårdt. Trapper, afstivning af vinduer og et nyt toilet.
Forstærkninger
En enlig bue. Trappen ses bagved.
Grusbunke der skal fyldes ned i hullerne.
Køkkenet ses oppe fra. Gad vist hvad der har siddet i hullet i midten på væggen.
Trappen er nu helt blotlagt. Der er ingen væg eller gelænder
Buerne skal gøre stærke.
Der gøres klar til at lave en støbning til væggene.
Helt ud til naboernes grund. Det der ses nu, er der hvor vi alle stod til indvielsen. Der hvor køk skal være.
Der blandes støbemassens , så cementblanderen er ikke kommet endnu.
Der flettes og mures
Murermesteren, altid i hvidt tøj.
Der skal en støttegruppe ind imellem buerne.
Køkkenet ses fra oven. Uden hullet mellem buerne.
Der gøres klar til endnu en søjle.
Den første del af trappen.