Foreningen Trankebar

For at styrke det indisk-danske samarbejde besluttede Foreningen Trankebar at oprette Trankebar Maritime Museum som et fælles kulturcenter. Eftersom fiskeriet spiller en så stor rolle i Trankebars historie og kultur, var det indlysende for os, at den første udstilling skulle dreje sig om fiskerne og deres historie. Ved hjælp fra Sankar, blev der indsamlt en stor mængde genstande til denne udstilling, (som blev opsat af Karin) som blev åbnet den 21 februar 2010 af fiskernes ledere og  MR.Sultan og repræsentanter fra Foreningen Trankebar, Gorm og hans hustru, Niels, Poul, Viggo og Karin. Siden åbningen har museet haft til huse i den tidligere danske lægebolig, Van Teylingens hus i Kongensgade. Foreningen har ansat en tidligere lokal lærer, Krisnamuthi med stor historisk interesse som daglig leder. Indtil nu (november 2010) har museet haft mere end 10.000 besøgende – et virkeligt flot resultat! Museet har en marinarkæologisk afdeling, hvis opgave er at udforske havbunden ud for Trankebar, hvor sejlskibe har ankret op i den danske periode fra 1620 til 1845. Gennem disse 250 år er varer blevet bragt fra skibene ind til kysten på lokale både. Ofte gik varer tabt under denne transport gennem den ofte meget voldsomme brænding, og vi har desuden kendskab til et antal skibsvrag i havet ud for Trankebar. Derfor ligger en spændende del af vor fælles kulturelle arv gemt på havbunden her. Den maritime afdeling har allerede undersøgt området ud for Fort Dansborg med et instrument, der identificerer metalgenstande på havbunden. Undersøgelsen har givet os præcise GPS-positioner for et stort antal af sådanne genstande, der stadig ligger der. I  2011 ankommer en gruppe professionelle dykkere fra Danmark for at foretage en mere grundig  undersøgelse  af  det spændende område.

Van Teylingens står foran en totalrestaurering. Som Bestseller venligst udlånt til os. Vi har nu  fået bygget to palme - hytter på en lejet grund i Dronningensgade. Her genåbner vi museet den 21 februar 2011 med en interessant udstilling om en lokal historisk bådtype, Sellingen. På Coromandelkysten kendes denne båd som en Masula Boat eller Big Net Fishing Boat. Det var denne båd, der blev anvendt til at sejle varer fra de store skibe, som lå for anker på havet. Den blev roet af 8 eller 10 roere og blev også anvendt til fiskeri. Det specielle ved Sellingen er, at dens planker er syet sammen. Denne konstruktionsmåde gav båden en stor elasticitet, som gjorde den særdeles velegnet til at passere gennem den kraftige brænding.

Den sidste Selling i Trankebar gik tabt under Tsunamien i 2004, og intet museum i verden har sørget for at bevare denne bådtype. Gennem det sidste år har vi derfor gennemsøgt kysten fra Chennai til Nagappattinam i håb om at finde en sådan båd til vort museum. Nu er det endelig lykkedes at finde resterne af en Selling, og vi har kontakt med erfarne bådebyggere, der som en del af den nye udstilling vil restaurere båden i overværelse af de besøgende. På denne måde bliver museet et levende museum.
19.01.2011

De nye bambus hytter er færdige, nu mangles de forskellige småting, så som, gulvet skal lægges, døre skal færdig gøres. derefter er det færdig til at flytte tingene fra van Teylingens hus i Kongensgade til “Fiskehytter ” i Dronningensgade. Der bliver indgang lige over for Flora. Hytter er der 2 af, et foran, en lille mellengang, et åben rum, derefter hytte nr. 2 - bagerst er der igen et åben rum, hvor glasfiberbåden kan ligge. Den som blev smadret i tsunamien.

Sellingeren som er hentet nede på sydspidsen af Indien, skal nok ikke ligge indendørs. Der er fundet rester af en Selling, som så skal bygges færdig. Det kan gøres i samme rum.

maj 2010

Trankebar Maritime Museum.

Dronning Margrethe og Prins Henriks fond har bevilget 50. 000 kr. til Trankebar Maritime Museum.
Det glæder os utroligt meget, siger Poul Petersen, der er næstformand i Foreningen Trankebar.
Det er rart at danske fonde har sat fokus på bevarelse af dansk kulturarv i udlandet.
Især betyder det meget for os, at netop Dronningen og Prinsen giver os et beløb.
Det har en stor symbolsk betydning at få en bevilling fra Kongehuset.
Dronning Margrethe har siden vi renoverede Fort Dansborg i 2002 fulgt vores
arbejde tæt. Dronningen har jo fra sin ungdom været interesseret i arkæologi.
Det lille maritime museum blev startet i et par lokaler i den tidligere danske
lægebolig van Theilingens hus i Kongensgade i Trankebar. Bygningen er
blevet købt af Bestsellerfonden, der velvilligt har stillet lokalerne til rådighed for museet.
De bevilgede penge skal bruges til indretning af museet. Der er et
fiskeri-og søfartsmuseum med tilknyttet center for marinarkæologisk forskning.
Den første udstilling på museet handler om fiskerne i Trankebar.
Nu har vi mulighed for at indkøbe udstyr, så vi kan komme ud og undersøge havet
foran Fort Dansborg for vrag. Her har skibene gennem de 225 år Danmark havde
kolonien, ankret op ud for den åbne kyst. Gennem tiden er flere skibe blevet slået
til vrag og meget gods blevet tabt under indsejling til land fra mindre både.
Der er allerede mange besøgende på det lille museum, der indtil videre kun har 2 små
lokaler. De sidste 3 måneder har der været næsten 5000 gæster. -Så fremtiden ser lys
ud for det lille maritime museum på Coromandelkysten i Sydindien.
Mere info + billeder fra museet tlf. 64761609 eller 22836515 eller 40922637
Mvh. Poul Petersen

Det nystartede Trankebar Maritime Museum har igen modtaget en bevilling fra en fond.
Denne gang er det Snedkermester Axel Wichmann og fru Else Wichmanns fond, der har skænket et beløb til indretning af museet i vores danske koloni på Coromandelkysten i Sydindien. Det glæder os utroligt meget, siger Poul Petersen, der er næstformand i Foreningen Trankebar. Det er rart at danske fonde har sat fokus på bevarelse af dansk kulturarv. i udlandet.
Det lille museum blev startet i et par lokaler i den tidligere danske lægebolig Van Teylingens hus i Kongensgade i Trankebar. Bygningen er blevet købt af Bestsellerfonden, der velvilligt har stillet lokalerne til rådighed for museet.

Mere info+ billeder fra museet tlf. 40922637
Foto: Karin Knudsen. - Kan frit bruges.

Penge til museum i Trankebar

Af Ole Holbech · 

Donation fra Lauritzen Fonden til det nye Fiskeri-og Søfartsmuseum i Trankebar.

Foreningen Trankebar, der har rod på Fyn, åbnede i februar et lille museum i Trankebar med fokus på maritime aktiviteter. Nu har foreningen modtaget en bevilling fra Rederiet Lauritzens Fond på 40.000 kroner.

Et beløb der rækker langt i Indien, fortæller Poul Petersen, der er næstformand i foreningen.

- Vi er startet op under meget beskedne forhold. Foreløbig har vi af Bestsellerfonden fået stillet et par lokaler til rådighed i den tidligere danske lægebolig i Kongensgade.

Første udstilling handler om fiskerne

Museets første udstilling handler om fiskerne i Trankebar.

Efterhånden som der kommer midler til det, skal museet udbygges med flere samlinger. Blandt andet historien om de mange skibe der kom til Trankebar fra Danmark gennem de 225 år, Danmark havde handelsstation på i Indien.

Museets marinarkæologiske afdeling skal også udforske kysten ud for Trankebar, hvor der ligger efterladenskaber fra de 225 år skib, der har ankret op foran Fort Dansborg.

Overskrift 1

Så skete det.

Karin, 21 feb 2010

Fiskeformanden klipper snoren. Fiskerne give gaver, som tak.

Søndag d. 21.02.10 fik Trankebar et nyt museum. Kl. 10 havde vi sat åbningen, mon der kommer nogen??  Vi havde da været ude med indbydelser. Skulle vi alligevel havde fået en lille “otto” til at råbe rundt i byen, med højtaler, som man gør når der ellers sker noget nyt. Det turde vi ikke, for tænk om hele byen kom, så ville der ikke være plads i huset. Nå, vi ventede til kl. 11, så kom formanden med sine folk fra Fiskerådet. De var da de vigtigste !!! Foruden 4 danske gæster og os selv. En ældre kvinde kom også, hun ville gerne have lidt af det spiselige vi serverede. Hun puttede det ned i sin sari, som hun havde foldet som en lomme. Vagtmanden,  vores lille hjælper, Merinal og Sankar  i alt var vi 20 personer. Det er jo ikke meget i Indien. Sådan er det når vi gerne vil klare os selv. -  Vi havde en hyggelig formiddag. Alt i alt er der lagt en  fin bund til at vi kan arbejde videre på. Fiskerne ville komme med de ting de ikke brugte mere. Mon vi skal have flere rum???

Karin, 03 feb 2010

Vi takker Bestseller for at de venligst har stillet lægeboligen til vores rådighed.

Foreningen Trankebar har nu taget initiativ til oprettelse afet maritimt museum i Trankebar.

Trankebar Maritime Museum”

Efter at Foreningen Trankebar i år 2002 tog initiativ til at restaurere Fort Dansborg, er der sket

en gevaldig udvikling i vores gamle danske koloni.

Vi føler, at tiden er inde til at få etableret et museum og få indsamlet genstande i lokalområdet

før de helt forsvinder. Desuden viste en marinarkæologisk undersøgelse foretaget i år 2007 af dykker Gert Normann, at der ligger spændende ting gemt i havbunden foran fortet, hvor skibene

gennem 225 år har ankret op ud for kysten.

Specielt fiskerkulturen som er Trankebars “livsnerve” er siden Tsunamien kommet under kraftig forandring og det er vigtigt at handle hurtigt før sporene af en spændende kultur helt forsvinder.

Vores forening har fået lov til at starte den første udstilling op i van Theiligens Hus, som endnu ikke er blevet renoveret .Bestseller Fonden har velvilligt stillet huset til rådighed for os.

Vi har planlagt åbningen af museet med den første udsstilling omkringTrankebars fiskerkultur

til: Lørdag den 20. Februar 2010.

Om udviklingen viser, at museets endelige placering bliver iden gamle lægebolig, i den danske kommandørgård eller i den tidligere danske guvernørbolig, der er ved at blive restaureret, vil tiden vise. Det allervigtigste er for Foreningen Trankebar, at få startet museet før kulturen i byen Trankebar går tabt for eftertiden.

Som det ses af vedlagte papirer, startede vi iår 2002 med at restaurere Fort Dansborg. Siden da har vores forening sammen med Nationalmuseet i København foretaget restaureringsarbejde på Nygade Kirkegård , startet på en kæmpe kystsikring efter Tsunamien foran Trankebar by, der nu strækker sig omkring 1.3 km ud forbi fiskerlandsbyen. Vores sidste arbejde er Ziegelbalgs gamle bedehus fra år 1700, hvor vores forening renoverede taget isommeren 2009.

Foreningen Trankebar tæller for tiden omkring 300 medlemmer.

.

Vi regner med et samlet budget på 2 millioner kroner for at få etableret det endelige museum.

****************************************************************************************'

Lidt nyt.

Jeg er startet på at indrette museet. Folk der kommer forbi spørger, hvad skal der være i det museum ??De forstår ikke ordet MARITIM.Måske skulle vi havde kaldt det noget andet ???

Vi har fået de fleste ting ind i huset, undtagen bådene. De kommer i morgen. Der bliver så lidt arbejde med at lave små skilte. Det regner jeg med, Poul kommer ned og hjælper med.!!!

Der bliver lavet en lille fiskerhytte, med tilbehør. En lille udstilling med Tsunamien og en glasfiberbåd, der er ødelagt. De forskellige fiskeriting bliver hængt op, og vi har prøvet at finde ud af, hvor vi kan købe en projektor. Sankar har været en stor hjælp for mig. Vi må ikke komme andre steder i huset end i de 2 rum. Det har så sat sin begrænsning.!!!

Januar 2010

Til Februar starter vi : Trankebar Maritime Museum .

Etfiskeri - ogsøfartsmuseum med et marinarkæologisk center iTrankebar. Efter at Foreningen Trankebar i år 2002 tog initiativ til at restaurere Fort Dansborg, er der sket en gevaldig udvikling i vores gamle danske koloni.Vi føler, at tiden er inde til at få etableret et museum og få indsamlet genstande i lokalområdet før de helt forsvinder. Desuden viste en marinearkæologisk undersøgelse foretaget i år 2007 af dykker Gert Normann, at der ligger spændende ting gemt i havbunden foran fortet, hvor skibenegennem 225 år har ankret op ud for kysten.

Specielt fiskerkulturen som er Trankebars “livsnerve” er siden Tsunamien kommet under kraftig forandring og det er vigtigt at handle hurtigt før sporene af en spændende kultur helt forsvinder.

Vores forening har fået lov til at starte den første udstilling op i van Theilingens Hus, som endnu ikke er blevet renoveret . Det vil ske først i det nye år, når vi har fået et par rum kalket efter regntiden.Vi har planlagt åbningen af museet til sidste halvdel af februar . Om udviklingen viser, at museets endelige placering bliver iden gamle lægebolig, i den danske kommandørgård eller i den tidligere danske guvernørbolig, der er ved at blive restaureret, vil tiden vise. Det allervigtigste er for Foreningen Trankebar, at få startet museet før kulturen i byen Trankebar går tabt for eftertiden.

Samtidig har Foreningen Trankebar brugf oretsted i Trankebar, hvor vi kan fortælle om vores foreningens aktiviteter.

Vi regner med et samlet budget på 2 millioner kroner for at få etableret museet. Vi starter i det små, men regner med attingenevokser meget hurtigt. Vi føler, at det er tiden at komme i gang nu.

Poul har sendt fondsansøgninger ud til 27 danske fonde om økonomisk hjælp til etablering af museet.

Vi modtager gerne bidrag fra vores medlemmer, der kunne tænke sig at støtte projektet. Pengene kan blot indsættes på foreningens konto mærket”museum”.

Kontonr.5632 5365 485 056.