Foreningen Trankebar

Standardside

Claus Kröckel

Kom til Trankebar 1704  som Fændrik ved Ostindisk kompanis Garnison på Dansborg – Omtales samme efterår rosende : Tegner godt og opfører sig vel efter sin stand, ” Hvilket er godt. Overfor de sorte Hedninger” Kort efter ankomsten havde han dog på Dansholmen strid med overstyrelsen Niels Welling , der skældte ham ud. Welling ville ikke modtage Duel, men fik så nogle Rottingslag af den fornærmede. De blev dog forligte med Rittens Mellemkomst. Ved Peder skovneborgs død. 1707 blev Vagtmesterljnt. på Dansborg. 1707 havde han igen en trætte. – Det var med en vagt, Truels Woller, begge var bedkænkende. . – Wolle skal havde overfaldet ham og udfordret ham uden for byporten. – Der blev fastsat en Duel, men kommandanten fik det at vide og sendte vagten ud efter dem, men da ” var de alt fra hinanden og gode venner.”

Direktoren beordrede 1709 at han skulle forklages som ”duellist” og det sekrete Råd lod Fiskaen gå i gang med sagen, men C.K. forlangte da straks at komme hjem med Hustru og Børn. – Det sekrete råd overtalte ham til at blive, da han ”er en af de få man kan stole på, dygtig officer med ære i livet” og det andrager Direktøren om fritage ham for tiltale.

Var 1713 længe ” syg og fra sondsen, dog under tiden mere end somme tider, af den sygdom, som kaldes Jaussi her til lands, Førende med sig en banghed eller rædsel i sindet”  Han var imiderlertid blevet Premeljnt. , men da han så ofte blev sig og ” rasede” at han måtte indespærres, sattes han på ½ gage. Udslettes  1714 af rullen og skulle have sin underholdning af fattige midler. – I efteråret 1714 kom han dog til sin forstand igen og begyndte at forsætte tjerneste.

I rådet3 rapport til Direktionen af 19 okt. 1716 omtaltes han som ”ganske  LIBERERET for sin forrige sygdom”  Med ”Salvator Mundi”  1716 tilladelse for ham til at vende hjem med skibet, men rådet ” persvaderede” ham til at blive mod løfte om at skaffe ham højere gage. ” Han er den villigste

Og mest pålidende af alle”  ikke af de Fredskeste , men troe imod  dend, han står under, holder og best COMMANDO over de Gemeene nærhed vagten er betroet.

C.K: hjemgik 25. okt 1720 med ”Jomfru Susanne” Døde på hjemvejen 1721  - Hans Gods solgtes ved Auktion i København og indbragte 236 RDL. Hans hustru ,Kristine, var blevet i Trankebar med sine 2 drengebørn og kom i ” en miserabel Tilstand” Hun fik underhold af ” de fattiges midler”, men men ansøgte okt. 1723 direktionen, om at få de 236 Rdlr. Auktionspenge sendt ud til Trankebar, så at hun kunne betale C.K. gæld og bøde lidt på sine egne vilkår. Hun døde i Trankebar 3. jan. 1747 og begraves dagen efter.

Efter Kay Larsens bibl. 

Han ejede huset lille mission, som han solgte til missionen. På et tidspunkt var der en apoteker der husede der. Krökel var ham der tegnede Jerusalemskirken og papirmøllen i Poreai.