Tegninger og fotos.

Kort over Trankebar

Byporten udefra.

Den lille haveport af Mühldorf, den ståd i haven til 1974.

Goakirken, ved byporten.

Kongensgade set fra byporten mod Paradepladsen. Dette billied har vi fået af M/S museum for søfart.

Kongensgade set indefra. Læg mørke til en flot bygning til v.

Kongensgade. Man ser noget af Jerusalems kirken store og lille mission.

Store og lille mission.

Apoteker Manning og hans Hustru. Han havde sin lille "Hospital" i Lille mission.

Lille mission, læg mærke til vaserne

Postbudet kommer.

Vasen , der nu er hugget væk.

Samuel Johs hus, med skolebygning. Han havde en lille europæisk skole, ikke missionen.

Kongensgade. med tårnet. Som jeg mener er et stjernekikker tårn.

Det samme foto. nogle år senere.

Ny Jerusalemskirken.

B. Ziegenbalg.

Altertavlen. uden de små vinduer over tavlen.

Kirken set fra Zionskirken.

Enden af Kongensgade. Man kan se det flade tag af Guvernørboligen. Huset til v. blev revet ned i 1951.

Zionskirken set fra Dronningensgade.

Missionen og Zionskirken på Kongensgade.

Zionskirken set fra Paradepladsen.

Bagsiden, som før var forsiden af Zionskirken.

Zions kirkegård Den nye kirkegård. Den gamle ligger i Nygade. I baggrunden kan ses Grundler skolen.

Det gamle lagerbygning, sygehus. På hjørnet står Ziegenbalgs statue. Læg mærke til huset er fladt.

Bygningen bagved lagerbygningen er Kommandantens gård. Tilhører TELC.

Samme bygning.

Paradepladsen. Hvor man kan se den lille haveport ind til haven. Til h. er præstegården tilhørende Zionskirken, nu TELC.

Tegning af det samme hus. Zionskirken til h. den lille port fra 1802 er revet ned.

Dette hus ligger på Paradepladsen, ved siden af præsteboligen. På et tidspunkt var huset bartskærer- og kirurgisk bolig.I dag er der en mur rundt, hele vejen ad Nygade, til Jerusalems kirken. Billedet har vi fået fra M/S

Stort hus bagved Fortet, mod Nygade. Huset blev revet ned engang i 1950. Det ved jeg på grund af en Trankebar beboer kendte bygningen.

Paradepladsen med Guvernørbolige, Zionskirken og Præsteboligen.

Kollektorens bolig. Bygningen må være fra 1908 og opefter. Fra det tidspunkt hvor Kolonien kom under england.

Ser vi træerne må vi gå ud fra at det kan være fra omkring1920.

BILLEDET ER TAGET FRA ETAGEN OPPE, UD MOD Fortet.

Fortet set fra samme balkon

En festforsamling ved "kroningsfest. Embedsmænd og storbesidder fra Trankebar og Poreia. Billedet er taget ude foran Kollektors bygning. 1902

Nardar. Ham der startede en social forening for at løfte folket op, med socialt arbejde. Idag er familien på over 3 tusind. der holder familie møde hver 10. år.

Jeg har ingen anelse hvornår det billede er fra. Men jeg ville gætte på mellem 1908 - 1915. På billedet er der engelske, embedsmænd.

Collektors bygning set fra Porten på Fortet

Indgang til Fortet.

en lille tegning af Zionskirken set ned mod havet.

strandborten, ikke den oprindelige.

Stranden hvor man også kan se Strandporten. Bastionen er fuldstændig intakt. Dette billed har vi fået fra M/S

En tegning af murværket ud på Carls Bastionen, med lidt af byen i baggrunden.

Fortet Dansborg.

En tegning af Peter Anker. Forestiller indgangsporten over voldgraven til porten ind til Dansborg. Den lille havmand til v. blev udgravet i halv stand.

Dansborg med strandport. Hjørnene på fortet er "hakket" af.

Et kik fra Vandtårnet. over mod Dronningsgade. Den gamle Præsteboligen er væltet og den nuværende bygning bill. er co 1970

En stor flot bygning i Dronningensgade. Lige over for Merinal og Sankars hus. Der var bank i huset. Noget af huset er stadig at se i baghaven ved siden af TMM

Norges bastionen. set mod syd.

Tempel men hvor???

Præsten Cämmers gård. Det er det vi i dag kalder McLoyds have.

Ziegenbalgs bolig i admiralsgade. Bedehuset og hans egen bolig.

Den samme tegning, bare som plantegning.

Missionsskolen og Ziegenbalgs hus.

Det lille tempel i Posthusgade. Templet blev istandsat af Bestseller.

En tegning af det store tempel. Idag ligger det meste af huset i havet.

Trankebar set mod nord. Mon det er det lille katolske kapel vi kan se til v.???

Et søjlehus bliver revet ned.

Johns skole, huset hvor der var stjernekikkerri

Samuel John hus. Det hus hvor tårnet var. Huset ses fra Kongensgade.Det same hus som det forgående.

Et gravmonument i skoven, der hvor Peter Ankers Sorgenfri lå. Det skulle være en mindeplads for MR. Mallak . Hans husbestyrerinde ( elskerinde)

Kirken i Shikali. Idag kan man knap nok se kirken fra vejen.

Missionskole i udkanten af Poreia. Det blev i mange år ledet af en tysk dame ved navn Hildegard Klein. Idag hører det under TELC.

Jeg ved ikke helt hvor dette hus ligger, måske i Poreia. Og måske er det de samme huse, som det forgående.

Dette er missionshus i Madras.

Er der nogen der kan hjælpe??? Jeg kan ikke finde ud af hvor det missions hus ligger.

Klokketårnet. Med præsten og hans hustru.

Unge mænd på lærerseminar.

Nada hus i Nygade. Det havde 22 søjler.- Lige overfor et gammelt hus der blev revet ned 2006.

Ib Andersens tegning. Havde forskellige ejere. Arabella Due. Det blev revet ned i 1952 og bygget et lidt mindre hus , uden søjler

Have porten lå mellem 2 huse. Nedrevet i 2005 eller 6-

Blik mod Dronningensgade. Posthus i forgrunden, Guru Santi og Lidt af kommandantens hus til v.

Templet på vej ud i havet.

Mange af fotoerne er fra Leibzig missionen.
Der er fundet billeder fra nettet./ arkiver. Andre er fra bøger. - samt fra private personer.
Der er billeder fra Maritime museum på Kronborg. http://www.maritime-museum.dk
Der er billeder fra Nationalmuseet.  www.natmus.dk
En Familie i London sendte os billeder fra Ca. 1918.

De tegnede billeder af kirker.mm. er fra  et lille mindeblad for B.Ziegenbalg.
 ca. 1800 tallet.

Vi har også fået billeder fra:  M/S Museum for søfart, i Helsingør. ( De hedder bare M/S.)


Lars Bjørnebo  var i Trankebar 1970. Vi har fået lov at lægge billederne ud på nettet. Tak for det.

Billeder fra 1970  -71.