Billeder

Til venstre i billedet,lå Guvernørboligen. Det var den del Foreningen restaurerede.

Rehlings gård. 1824 ejer han gården. Gården er fra ca. 1762 hvor den måske er nyopført. 1762 ejes gården af Michael Sundt. Senere boede Peter Hansen i boligen.

Her i store Mission skulle Poul Hansen Korsør havde boet. Inden han blev Guvernør.

Også i den gamle kommandørbolig har der boet en guvernør. Guvernør Poul Krisk* Panck 1733-1741 PKP havde boet i Trankebar siden han var ganske ung, og indvilligede noget uvillig i at betræde stillingen. Han nægtede dog at tage bolig på Dansborg, men ville bo i Kommandantens Gård, som han endte med at måtte købe for 1200 rd. og selv sætte i stand. (Kilde: Vore gamle Tropekolonier, bind 6, Kamma Struwe, 1967)

Brevet skriver om salget af handelshuset Steveson og Hattrop. Brown købte huset privat i 1775. Først ved Peter Anker, blev huset overdraget til Companiet.

Denne bygning blev købt af Brown i 1775. Han ville ikke bo på Fortet. Ved Peter Anker overtagelse fik boligen dette udseende.

ca.1920Her kan man se at Guvernørboligen var født med fladt tag.

1975. Overbygningen er nok kommet på da huset blev til "Saltkontor"

2005 her. er huset faldet sammen

2005 Søjlerne foran.

2005

Tegning af guvernør boligen.

2005 Før.

Huset er pillet fra hinanden.

Set fra Paradepladsen.

Den sidste Guvernørbolig under restaurering.

Guvernørboligen set fra bagsiden.

Rå restaurering.

Søjlerne har fået en ekstra kant.

Hjørnet set fra Posthusgade,

Det samme hjørne flere måneder senere.

Have siden

Helhed´s indtrykket er ved at finde sit leje!!

Den kommer til at se godt ud, den bygning. feb. 2011

Her ses det lille græskar. Første "velsignelse."

balustrerne inden de blev sat op.

Balustrerne .

Balustrerne er af ler.

set fra paradepladsen

august 2011.

indergård set mod Paradepladsen.

Den indre gårdhave set mod Hotel TamilNadu

indspatiet fra Paradepladsen.

baghaven

side ud mod posthuset

Havetrappen laves, færdig.

guvernør boligen 5.n0v.2011

Udsigten fra den restaureret bygning.

Træerne inden de blev "pakket ind, på grund af havsaltet.

Udsigten til syd.

Udsigt mod nord.

Et meget fint stengulv

Døren er restaureret med banbus flet. Det havde man i de fine huse i Trankebar, istedet for glas.

Skodder vinduerne, som man kan vippe op og ned, eftersom man skal have vind ind.

De samme vindues skodder er kommet op, i overetagen.

Det samme loft men nu er det gjort færdig.

Et lille w.c. vindue.

Nye buer er sat i ud mod gården.

Murrester i baghaven mod øst.

Murrester.

Gulvet på samme sted.

Boligen ved nat belysning 2011

Oppe hvor der er lavet en lille cafe. Peter Anker. Denne cafe måtte ikke være der, så den er fjernet.

Inde i Guvernør boligen. Festklædt.

Samme sal. hvor der ikke er tag over. Set oppe fra.

Udskrift af det kort som Peter Anker er mester for.

juni 2015. Foto fra Aiya.

Der er nu 5 boliger jeg kender til, som har været Guvernørboliger.
Måske er der flere boliger, som I læserer kender til. Så må man godt sende en hilsen.TAK!!! 
Jeg har fået oplysning om guvernør P.K.Panck.- Tak for det.- Det er vi meget glade for. 


 Den første guvernørbolig lå i Fortet. I den sydlige ende. Rummene bestod af 2 store rum, som så er blevet inddelt.
Der var et lille køkken med ildsted.
Et lille forrum, fra verandaen mod mønstringspladsen.
Et stort rum som måske har været delt i 4 små rum.
Ud mod havet, Taffelsalen. 


Også i den gamle kommandørbolig har der boet en guvernør. Guvernør Poul Krisk* Panck 1733-1741

PKP havde boet i Trankebar siden han var ganske ung, og indvilligede noget uvillig i at betræde stillingen. Han nægtede dog at tage bolig på Dansborg, men ville bo i Kommandantens Gård, som han endte med at måtte købe for 1200 rd. og selv sætte i stand. (Kilde: Vore gamle Tropekolonier, bind 6, Kamma Struwe, 1967)

De skiftende Guvernører har boet der med deres familier, eller alene. Abbesteè, var den sidste guvernør der boede på fortet, fra 1779-1788.
I 1775 -1779 kom Brown. Han afløste Abbesteè. Da Brown så rummene på Fortet, ville han ikke bo der, uden at de først skulle restaureres, og skulle han så bo i den larm, opgav han at bo der. Han købte Handelshuset ved paradepladsen. I 1773 blev huset bygget af Gowan 
Hattop og Daniel Stevenson. De solgte huset til Brown for 3,200 Pagoder, det var et smukt et etages hus, med dobbelt veranda på høje piller. 

1788 går O.I.C.   til Kongelig Asiatisk Kompagniet. Peter Anker kommer til at bo i huset efter Brown. 

1794  Peter Anker ombyggede huset til en mere staselig bolig, med søjler foran  som bliver forandret lidt.  

Ser man på den Engelske Kollekters bolig, som er hotel i dag, her kan man se, at de har bygget efter samme ide som Guvernørboligen. 

Mølhm skriver i 1832 at Guvernementhuset stadig ser stase ligt. ud.

Guvernør Rehling købte sin egen bolig. Rehlings gård. Som nu er skole, på Kongensgade. I de kilder jeg har fundet frem til, ser det ud som om Peter Hansen kom til at bo i den gård efter Rehling. - Det ser også ud som om han først boede i huset bag Fortet.
Peter Hansen blev gift med en ung smuk Trankebar født pige. Som alle de unge mænd sværmede om. Men Peter Hansen giftede sig med hende, fortæller han stolt. De fik 9 børn, hun døde i barselseng med det sidste barn, de ligger begge begravet på Zions kirke kirkegård.

 


Kilder: Kay larsen / Verner Madsen.Og Dagbog af Brown.