Hvordan?

175 kr. for et år


                                           Medlemskab

For interesserede, der gerne vil støtte foreningen i dens arbejde med restaureringen af eks.Kommandantens Hus og andre bevaringsværdige bygninger, samt arbejde med at bevare hele vor kulturhistorie i den gamle koloni, kan tilmelde sig som kommende foreningsmedlem.
Som medlem støtter du blandt andet trykningen af foreningens to årlige hæfter, samt restaurering af  bevaringsværdige bygninger   i Trankebar.

Kontingentet er på generalforsamlingen godkendt som værende:
- Enkeltpersoner: (1 år): kr. 175,00
- Enkeltpersoner: (5 år): kr. 800,00
- Husstand (1 år): kr. 250,00   ved 5 år 1200,00 kr
- Skoler, foreninger, institutioner og virksomheder (1 år): Kr. 500,00

Årligt kontingent løber fra januar til januar det følgende år, og opkræves starten af året.

Vi anbefaler, at der indbetales via netbank - det er det letteste for dig - og for os.
Uanset indbetalingsmåde bedes ny tilmeldte medlemmer også om at sende til  nedenstående med bemærkning om, at beløbet er tilsendt nævnte konto.
Foreningens kasserer fremsender derefter vort materiale til dig
.

Beløbet kan indsættes på følgende 
kontonummer: 5630 5365 485 056   eller IBAN nr. DK7 62000 5365 485 056
Husk at skrive navn og mailadresse ved betaling.


Al henvendelse vedrørende medlemsskab til:
Karin Knudsen -  kvknudsen@mail.dk

På mailen skal der skrives navn og adresse og mail adresse.

Efter modtagelsen af indmeldelsen vil vi sende dig en mail.  Du kan også straks indbetale på  vores konto. Medlemskabet er kun fuldgyldig, når kontingentet er modtaget. Kontingentbetaling gælder et kalenderårs medlemskab.


På forhånd tak for din indmeldelse!


                                                                      Tak.