Navneliste.

Dette er det sidste vi har lavet. Der har været 2 mellem liggende beviser.
Dette investeringsbevis brugte foreningen til at " sælge " del i Flora. Læs.: Det indbetalte beløb forrentes ikke og kan ikke af indbetaler kræves indfriet. Det var 2003. Det betød, at var der en der ville af med sit bevis, kunne man "sælge" det til en der gerne ville ind i huset.

Achariayar, Ranika

Arndal, Steffen

Bjørn, Anders

Elnegaard, Flemming

Falsig, Niels

Friborg, Rud

Grønnemose, Trine

Haugaard, Gitte

Sørensen, Lene

Helles Knud,

Holdgaard, Laila,

Holdgaard, Stig

Jensen, Karin

Jessen, Gorm

Johannesen, Finn

Klit, Marie

Knudsen, Karin

Knudsen, Kristian

Lysemose, Lars

Nielsen, Klaus

Markert, Elin

Nørgaard Keld

Olsen, Henning

Pedersen, Niels  3

Pedersen, Poul

Rehfeld, Julie

Rose, Karhrine 

Skovgaard, Frank

Skaarup, Jan

Skaarup, Celia

 

Siden er ikke helt opdateret.