Bestyrelsesmedlemmer. - 2017 - 2018

Formand:           Poul Petersen (2)
Viceformand:     Knud Helles (1)
Kasserer:           Karin Knudsen (2)  
Sekretær:          Lene Sørensen (1)
Flora:                Jan Skaarup (2) 
Redaktør:          Knud Helles,  (1)
Medl.:               Lisbeth Svensmark (1)
Medlem:            Kirsten Grønning. (2)
Suppleant 1:      Torkild Jensen 
Suppleant 2:       Niels Jørgensen
Revision:           Gitte Haugaard
Rev.supp.:          Birgit Stricker


På valg: 1 = på valg i Ulige år (3 stk) 
           2= på valg lige år (4 stk.)