Billeder

Der er nu 4 boliger jeg kender til, som har været Guvernørboliger.
Måske er der flere boliger, som I læserer kender til. Så må man godt sende en hilsen.TAK!!! 
Jeg har fået oplysning om guvernør P.K.Panck.- Tak for det.- Det er vi meget glade for. 


 Den første guvernørbolig lå i Fortet. I den sydlige ende. Rummene bestod af 2 store rum, som så er blevet inddelt.
Der var et lille køkken med ildsted.
Et lille forrum, fra verandaen mod mønstringspladsen.
Et stort rum som måske har været delt i 4 små rum.
Ud mod havet, Taffelsalen. 


Også i den gamle kommandørbolig har der boet en guvernør. Guvernør Poul Krisk* Panck 1733-1741

PKP havde boet i Trankebar siden han var ganske ung, og indvilligede noget uvillig i at betræde stillingen. Han nægtede dog at tage bolig på Dansborg, men ville bo i Kommandantens Gård, som han endte med at måtte købe for 1200 rd. og selv sætte i stand. (Kilde: Vore gamle Tropekolonier, bind 6, Kamma Struwe, 1967)

De skiftende Guvernører har boet der med deres familier, eller alene. Abbèsted, var den sidste guvernør der boede på fortet, fra 1779-1788.
I 1775 -1779 kom Brown. Han afløste Abbèsted. Da Brown så rummene på Fortet, ville han ikke bo der, uden at de først skulle restaureres, og skulle han så bo i den larm, opgav han at bo der. Han købte Købmandsgården ved paradepladsen. I 1773 blev huset bygget af Gowan 
Hattop og Daniel Stevenson. De solgte huset til Brown for 3,200 Pagoder, det var et smukt et etages hus, med dobbelt veranda på høje piller. 

1788 går O.I.C.   til Kongelig Asiatisk Kompagniet. Peter Anker kommer til at bo i huset efter Brown. 

1794  Peter Anker ombyggede huset til en mere staselig bolig, med søjler foran  som bliver forandret lidt.  

Ser man på den Engelske Kollekters bolig, som er hotel i dag, her kan man se, at de har bygget efter samme ide som Guvernørboligen. 

Mølhm skriver i 1832 at Guvernementhuset stadig ser stase ligt. ud.

Guvernør Rehling købte sin egen bolig. Rehlings gård. Som nu er skole, på Kongensgade. I de kilder jeg har fundet frem til, ser det ud som om Peter Hansen kom til at bo i den gård efter Rehling. - Det ser også ud somom han først boede i huset bag Fortet.
Peter Hansen blev gift med en ung smuk Englænderinde. Som alle de unge mænd sværmede om. Men Peter Hansen giftede sig med hende, fortæller han stolt. De fik 9 børn, hun døde i barselseng med det sidste barn, de ligger begge begravet på Zions kirke kirkegård.

 


Kilder: Kay larsen / Verner Madsen.