Fotoalbum

"Dannisborg"  idag "Dansborg".

Ove Giedde skriver i sin dagbog:" den 7. dec. 1620 drog jeg i land, at lade fæstningen forferdige"

Den 18. dec. Skriver han :" Den 18 accorderede jeg med saganten og en gefreider paa fæstningen, at de skulle dennem som Conducteures lade bruge, at volden blev ret lagt og sodderne (  græstørv ) bleve ret stukken,  hvorfor de skulde have 60 Dir."   På det tidspunkt er man nok nået ret langt med at opkastningen af jordvoldene. Hvorved man kunne fastlægge  den endelige fæstnings mur.. 

Den 24.  skriver Ove Giedde :"  Accorderede jeg nogle murermestere, som skulde opmure paa deres egen omkostning en hvalt port for Dannisborg, som skulde være 17 alen lang, 5 alen bred, Corpdegarden 8 alen lang, 6 alen bred, og 4 alen høj;  hvorfor jeg dennem beloved 55 DiR., dog at de den inden 40 dage derefter skulde have færdig". 

(1 alen - 62,7 cm.)

Ove Giedder har altså planlagt Dansborg´s byggerri inden han drager af sted til Danmark.

Fortet må havde været færdig bygget i 1622, da Jon Olafsson fortæller om Danniesborg. Da han kom til Trankebar, som soldat. Han fortæller også at kirkebygningen mangler sit tårn, så helt færdige er de da ikke.

Dansborg tilhørte hele perioden fra 1620 - 1845 den danske krone, men brugsretten var frem til 1777, hvor staten overtog kolonierne, overdraget til først Ostindisk- og senere Asiatisk Kompagni.

Der kan læses mere om Dansborg i Arkitekturhistorisk Årsskrift - Architetura nr. 9.  Der har Torben Hjelm skrevet udførlig om Dansborg. 

Foreningen Trankebar, har fået tilladelsen til at hænge nogle plancher op, på Fortet. De er skrevet på engelsk og Tamilsk. Der er kort fortalt om, hvad vi  brugte kolonien til.

Der er også sat  lister op,  over Guvernører og skibslister. En plan over Dansborg fra 1669, hvorpå man kan se hvad Fortet dengang indeholdt.

Der er sat et stort billede af Guldfoliet op, som alle tror om, at det  er  "traktaten". En oversættelse viser dog, at det er et brev skrevet af Naiken i Tanjore, til Kongen i Danmark, et "høflighed`s" brev.


Gå  ind og se Dansborg:

http://www.tamilnadutourism.org/virtualtour/index.html

http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=JqwX20dHBNs

http://www.youtube.com/watch?v=t3DCXMxOJCs&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=LzGyTx_R_pQ&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=DAUE1Pq2sYw

http://www.youtube.com/watch?v=en_-5G-xMBY

http://www.youtube.com/user/BeyondEmpires?blend=21&ob=5#p/u/1/CEOq_yJv8E8

http://www.youtube.com/user/BeyondEmpires?blend=21&ob=5#p/u/2/NAMlH3f3T1Q

Tharangambadi  Danish Fort,
Masilamaninathar Temple,
New Jerusalem Church