Hvordan?

Det koster 175 kr. For et år


                                           Medlemskab. 

      Al henvendelse vedrørende medlemsskab, kan ske på :

  Karin Knudsen.   kvknudsen@mail.dk


 Husk at skrive navn og adresse og  din mail adresse.

Interesserede, der gerne vil støtte foreningen i dens arbejde med restaureringen af eks. Fort Dansborg og andre bevaringsværdige bygninger, samt arbejde med at bevare hele vor kulturhistorie i den gamle koloni, kan tilmelde sig som kommende foreningsmedlem.


Efter modtagelsen af indmeldelsen vil vi sende dig en mail.  Du kan også straks indbetale på  vores konto. Medlemskabet er kun fuldgyldig, når kontingentet er modtaget. Kontingentbetaling gælder et kalenderårs medlemskab.

På forhånd tak for din indmeldelse, der vil blive brugt til, 2 hæfter om året og til restaurering af bevaringsbygninger i Trankebar. 

Kontingentet er på generalforsamlingen godkendt som værende:

Enkeltpersoner ( 1 års kontingent fra jan. til jan.) kr. 175,00

Husstand: 250,00kr

Eller enkeltperson ( 5 års kontingent): kr. 800,00

Skoler, foreninger, institutioner og virksomheder (1 år): Kr. 500,00

Beløbet kan indsættes på følgende kontonummer: 5630 5365 485 056   eller IBAN nr. DK7 62000 5365 485 056


Husk altid: navn og adresse på indbetalingen.

Vi anbefaler, at der indbetales via netbank - det er det letteste for dig - og for os.
Uanset indbetalingsmåde bedes ny tilmeldte medlemmer også om at sende til  nedenstående med bemærkning om, at beløbet er tilsendt nævnte konto.

Foreningens kasserer fremsender derefter vort materiale til dig.


                               Bliv medlem:

På mailen skal der skrives navn og adresse og mail adresse. Derefter sender du mailen til:

Karin Knudsen:  kvknudsen@mail.dk


                                                                      Tak.