Fotoalbum

Tillæg til parthaverbevis for Flora Cottage

Revideret den 1. oktober 2013. Jan skaarup, formand og Henning Olsen, sekretær.

 

Trankebarforeningens indiske samarbejdspartner, Trankebar Development Trust,

er juridisk ejer af Flora Cottage.

 

Brugsrettigheden ligger hos parthaverne.

 

For at erhverve og besidde et parthaverbevis – og dermed en part i Flora Cottage - skal man være medlem af Foreningen Trankebar.

 

Skulle en parthaver ønske at afhænde sin part, kan dette kun ske via Flora Cottage’s bestyrelse og til et medlem af Foreningen Trankebar – jf. ovenstående. Bestyrelsen tilbagekøber IKKE anparter, men kordinerer videresalg jævnfør ovenstående regler.

 

Parthaverne holder et årligt møde – herefter benævnt årsmødet – som regel i forbindelse med generalforsamlingen i Foreningen Trankebar.

 

Ledelsen af Flora Cottage varetages af en bestyrelse bestående af 5 personer, hvoraf 4 vælges på årsmødet. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen – 2 i ulige og 2 i lige år.

 

Den til enhver tid siddende formand for foreningen Trankebar er selvskrevet medlem af denne bestyrelse.

 

Årsmødet skal indeholde følgende punkter:

 

Valg af dirigent og referent.

Bestyrelsens beretning.

Fremlæggelse af årets regnskab.

Fremlæggelse af det kommende års budget under hensyntagen til det fremlagte regnskab.

Valg af bestyrelsesmedlemmer.

 

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer, sekretær og menigt medlem.

Side 1 af 2

 

Der føres protokol over møderne. Protokollen opbevares hos formanden.

 

Afhængigt af fremtidige indtægter og udgifter for Flora Cottage og afhængigt af det fremlagte budget kan parthaverne pålægges at indbetale et beløb på maximum 1000 kroner for det kommende år, regnet fra årsmødets dato.

 

Beløbet skal dække:

 

De årlige driftomkostninger.

De til enhver tid forekommende reparationer samt

Ny-, om- og tilbygninger.

 

Disse ekstrabetalinger er et bestyrelsesanliggende. De skal forelægges på årsmødet forinden opkrævning udsendes til parthaverne.

 

En parthaver har ret til – til hver en tid – uden vederlag at bebo Flora Cottage, så længe det ønskes, hvis der er plads. Dette koordineres med Jan Skaarup – eller den til en hver tid værende koordinator. Medlemmer af Trankebarforeningen, som ikke er parthavere,  betaler p.t. 80 kroner pr overnatning. Personer som ikke er medlemmer af Trankebarforeningen kan kun bebo Flora Cottage ifølge med medlemmer. Ikke-medlemmer betaler normal takst for overnatning plus et eengangs gebyr på 200 kroner. Flora Cottage kan med andre ord ikke bruges til almindelig hotelvirksomhed.

 


  Januar 2011.


Flora har fået en større omgang reparation. Døren ud til haven er blevet ordnet. Taget er ordnet. Væggen, hvor det regnede igennem, er blevet udskiftet med nye sten. Bordet i Riddersalen er slebet under bordpladen, så den ikke mere er skarp. Alt træværk er malet.
Taget på hele huset er omlagt. I soverummene er der kommet små firkantede sten op, så man nu ikke kan se tagstenene, og der kan ikke drysse så meget ned fra loftet.
Alle vifter er blevet efterset. Alle rummene er kalket. 
Al lys skulle være efterset. Huset er også blevet kalket udenpå.
Det der mangler nu er: Haven og verandaen.

Der er i Flora enkelte håndklæder og viskestykker. Lidt sengelinnede. Skulle der være nogen, der synes, de kan undvære lidt umoderne sengetøj, viskestykker og håndklæder, må man gerne tage noget med hjemmefra, og lade det blive i Flora. De ting vi for snart længe siden slæbte med ned, er ved at være slidt.
Karklude og gulvklude, er også en mangelvare.!!!

En varmtvandsbeholder er ved at blive sat op.  (sponsor gave.)

Man skal stadig kontakte Jan Skaarup for at booke sig ind på værelser.    Kun ved et skriftligt svar fra Jan, kan  I regne med en overnatning. Husk at skrive 


                  Flora@Foreningen-trankebar.dk

Skulle Flora være optaget, kan du leje et værelse hos Sankar for små penge. Se under Sankar.

****************************************************


Flora Cottage, Dronningensgade 21, blev købt i 2003, fordi mange medlemmer syntes de manglede et godt sted at bo i Trankebar.
Det var før, at der kom hoteller til byen.
En kreds af medlemmer ca. 50 skød hver 5000 dkr. i projektet. Dem kalder vi parthavere.
De ejer ikke huset, men har nogle særlige brugerrettigheder.
Huset ejes i dag af vores samarbejdspartner TRANKEBAR DEVELOPMENT TRUST.
En huspart kan til hver en tid afhændes til et interesseret medlem gennem bestyrelsen.  Er der ingen der vil købe din partdel, må du vente.
Både salgspris og evt. købspris er 5000 dkr.
På trods af Floras høje alder (ca. 140 år), har hun det rigtig godt. Brugermærssigt fungerer huset rigtig godt, og vi renoverer det hen ad vejen.

Interesserede medlemmer kan melde ind på: Flora@Foreningen-trankebar.dk

Flora  har gennemgået en gennemgribende restaurering.

Alle vægge og vinduer er blevet malet. Gulvet i ” stuen ” har fået klinker på gulvet. Store lyse klinker, så rummet, synes vi selv, fremstår lyst og venlig. Værelserne oppe har fået ny seng med en god madras.

Forrummet har foreningen købt et stort granitbord. Så man mageligt  kan holde møde, uden at skulle forstyrre de andre der er i huset. Der er også købt fine kurvestole.(sponsorgave)

           

Flora Cottage Flora Cottage, husskilt Flora Cottage, under istandsættelse

Jeg vil gerne gøre opmærksom på at : Flora er et gammelt hus, hvor Tagstene ligger frit ind til rummen i stue og 2 værelser. Det kan ikke undgå-es at der drysser "skidt" ned fra taget. Der tumler nu igen aber rundt i Floras have, så det er meget vanskeligt at holde huset pænt. Og efter dansk standdart, er det næsten umuligt, at komme til huset og kunne finde det i tiptop stand. 

Der var en gammel aftale at man afleverede huset i den stand som man gerne ville finde huse i. De fleste vil gerne betale Sankar for at gøre rent. Han har dog ALDRIG gået på efterskole og lært hvordan der skal/ kan gøres rent.  Vi kan ikke forlange at komme til et hus hvor rengøringen er som hjemme.

Vi er i Indien og vi er i Trankebar. Skal huset være som et hotel, skal vi have have en dame til Dagligt at gøre rent, dersom vi vil have rengørings standdart som på et hotel. Og så vil der alligevel være mangler. 

Jeg vil bede alle der kommer til huset, at bruge støvsugeren og støve af. For det er nødvendigt, også selv om der har gået en og gjort rent.

Med venlig hilsen Karin 

2006 blev der på generalforsamling besluttet, at Flora Cottage skulle have sin egen bestyrelse. 

De valgte var: Formand Jan Skaarup / Henning Olsen sekretær/ Helge Krüger kasserer./ Viggo Knudsen

Medlemmer der har en part i Flora. 

 1. Arndal, Steffen
 2. Christensen, John Erik
 3. Elnegaard,Sonja
 4. Falsig, Niels
 5. Friborg, Rud
 6. Grace Tours (Karen Stigsen)
 7. Grace Tours
 8. Grüner, Anne Marie
 9. Grønnemose, Trine
 10. Hansen, Poul
 11. Haugaard, Gitte
 12. Haugbølle, Kim
 13. Helles, Knud
 14. Holdgaard, Laila
 15. Holdgaard, Stig
 16. Jahnsen, Henrik
 17. Jensen, Karin
 18. Jensen, Gorm
 19. Johannesen, Finn
 20. Kjems, Frede
 21. Klit, Marie
 22. Knudsen, Karin
 23. Knudsen, Kristian
 24. Knudsen, Viggo
 25. krüger, Helge
 26. Lysemose, Lars
 27. Markert, Elin
 28. Nielsen Linda
 29. Nielsen, Klaus
 30. Nørgaard, Keld
 31. Olsen, Henning
 32. Pedersen. Niels
 33. Pedersen, Niels
 34. Pedersen, Niels
 35. Pedersen , Ingeborg
 36. Pedersen, Poul
 37. Poulsen; Ruth Klit
 38. Rehfeld, Julie
 39. Rose, Kathrine
 40. Skaarup, Jan
 41. Skovgaard, Frank
 42. Sørensen, Anne
 43. Sørensen, Kim
 44. Sørensen, Lene 
 45. Van Wontherghem Ninette
 46.                    


Listen er ikke opdateret.


Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...

Helge Krüger | Svar 30.03.2014 15.32

hej Linda,
ved en beklagelig fejl var du ikke med på listen - men det er du naturligvis stadig.
venlig hilsen

Helge Krüger
kasserer

Linda H. nielsen | Svar 15.03.2014 20.33

Undrer mig lidt over, at jeg ikke er med på listen over andelshavere. Jeg har haft en andel siden 2005. Mvh linda H. Nielsen

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

30.03 | 15:32

hej Linda,
ved en beklagelig fejl var du ikke med på listen - men det er du naturligvis stadig.
venlig hilsen

Helge Krüger
kasserer

...
15.03 | 20:33

Undrer mig lidt over, at jeg ikke er med på listen over andelshavere. Jeg har haft en andel siden 2005. Mvh linda H. Nielsen

...
15.02 | 19:07

nej hvor er du heldig. ingen af os har aner i Indien.
Ja som du kan se på billederne er opbygningen i gang , både i kirken og i Cherfboligen.
Karin

...
15.02 | 18:51

Hej
vi har besøgt Serampore for et par år siden.
Er genopbygningen i gang af guvenør / chefboligen?
Min tiptip oldefar Jacob B. Scavenius var 1. faktor i 1780

...
Du kan lide denne side