Kommandantens hus

 

 Eskild Andersen Kongsbakke:  

Han var i Trankebar. Han blev 7.dec.1655 Kommandant  --- Blev lidt mopset da han i lang tid havde været den øverste befalingsmand , som kunne bestemme. Nu kom der skibe igen til Trankebar , med mange højre herre, som mente de at de vidste bedre. Han lå i evig strid med Henrik Eggers. Til sidst måtte kongen  beordre 28. sep. 1671 i ostindien , at nedsætte en kommission til at dømme  i striden.  Om striden blev lagt står der ikke noget om, men Kongsbakke døde i 1674.

 

Sigvart Adelaer : 

Rejste til Trankebar 1668 3 sep. - 31 maj 69  kom han i land. Den 13 nov 1672 blev udnævnt til Kommandant.  Forlod Trankebar den6.nov 1682 med " Flyvende Ulv. Døde ombord 24.1.1683  Begraves v. Kap  31 janmed promt  og Pragt.

 

Christian Porck : 

Bliver af W.H.Calnein  indsat til Vicekommandant i  okt. 1687   — Den hjemmefra udsendte  Kommandant  M. Hartmann  fratog ham  1689 kommandoen  men genindsatte ham i 1690  ved sin tilbagerejse til Danmark.  Christian Porck  fik kongelig Bestaltning 3. okt. 1691  som “Commendant på Dansborg  og over byen Trankebar”    Han forbedrede n1690 -92  de af Calnein  påbegyndte Bastioner om byen  og lod opføre Murværker.  Hans forslag  af 13 dec. 1690   godkendte konseillet og i 1 ethalvt år  var der stadig 150  mand i arbejde  på fæstningen Han døde i 1694 i Trankebar.

 Jørgen Hermansen Bjørn:

f.1652  i København, kom som 16 årig til søs i 1671.   Han kom til Trankebar . 12 juli  lande han i Trankebar. Calnain  udnævnte ham til Kommandant 1691, men det blev trukket tilbage. Han tog ud at sejle, men fik i 1701 igen  bestalling som Kommandant, så han sejlede tilbage til Trankebar. Han  startede med at afskaffe ceremonien m. h. til det militære Honnør  for sekretrådene og officererne  " så ingen nød nogen Respect udi vagterne end hand selv allene"  Han selv bibeholdt dog det millitære Følge af 1 underoff. 6 hvide soldater og 8  -10 Talliarer - for ham blev der råbt  Vagt i Gevær med piber  og Trommer.  Døde 12 juni 1704.------- Enken giftede sig med  efterfølgeren.  Hassius

Johan Sigesmund Hassius:

Født i Norge 1664.  - blev Kommandant i 1704 Det var Ham  der var uvenner med Ziegenbalg, blev dog venner  til sidst i den periode. 

 

Paul Krise Panck:

F. 1690  i indien Hans far var assistent  i Danmarksnagore. Men kom senere til Trankebar som kasserer. Denne post overtog Paul  1718  blev han medlem af det lll  medlem  af Rådet og underkøbmand. Samme år blev han medlem af Retten over  R.H.Attrup. 1723 Overbogholder.  Var da gift med Karen f. Werming ( 1768)    Udnævnt  1732  - Da Asiatisk Komp. overtog Kolonien efter Kronen, af Dirktn. til Oppehovede  i Trankebar.  <han overtog posten  1. aug. 1733.  Fik 3 okt. 1738 titel af Kommandant og Guvernør.  Han føjede flere fiskelandsbyer og byen Aneykovil  til Trankebar distrikt i 1739, for en årlig afgift på  1050 Rupi.

På begæring fra Fr. Holmsted sendte han  1740  “ for tredje gang “ et lille Indisk pigebarn til Dronningen af Danmark; denne gang sendte han tillige en lille dreng med som gave til Kronprinsen  (med Skibet “Prinsesse  Caroline Amalie “ )

Paul var blevet træt og svag, han ansøgte om afløsning.  den 2 juni  - 7 juli  på grund af sygdom, overlod han kommandoen til Sekonden Ivar Bonsack.  Han fratrådte 13 juli 1741. Han blev boende i Trankebar. Blev til sin død 14 dec. 1747 kaldt Fri Guvernør.

2 døtrer  efterlod han sig. Alheid  Viveke Panck   og Wendela Elisabeth Panck.

 

Iver Bonsack:

 (Ingen Alder)  bror  til Hans Ernst  Bonsack. - fungerede  som Kommandant  i 1745.   1746   kaldte man ham Fri Kommandant.  Han tog en indfødt under sine vinger,  som så flygtede fra Trankebar.  Han døde 21. april 1748.

 

Carsten Carstensen: 

18 dec. 1744 . Blev udnævnt til kommandant til Trankebar. Han døde desværre på rejsen derned. 29.dec.  1745.

 

Hans Ernst Bonsach:

Assistent  ved Negotien i Trankebar. Sendtes 1720 til Malabarkysten logen Oddewaytorre for at afløse M. Færøe.  Efter 2 års tjeneste kom han tilbage Udnævnes  24 ost 1746 til Kommandant. Stadfæstet af kongen d. 15 sep.1747.-  Han satte sine spor i kollonien. Ydede Missionen støtte. Indviede Bertlehems kirken  i Poreiar.  —— Fik tilladelse af  Ratjaen af Tanjore ret til at mynte Guld og sølv i Trankebar.  Territorialudvidelse  i hans tid.  ( Kay Larsen “De dansk Ostindiske koloniers historie side 78-82)      Hans Ernst  rejste hjem til danmark med sin familie 1755.

  

Johan Ludvig  Christian Helmich: 

blev i 1822  Kommandant for Ganisionen.Han blev gift i hans hus 27. nov.1879  gift med Anna Maria Frisenberg.  Efter mange forskellige stillinger i Trankebar. Var han også opsigten med europæiske fanger , som var sendt til i Ponnomale 15 mil fra Madras.  Stricker  forlangte at fangerne skulle tilbage til Trankebar. den 13 dec. 1822 blev  han kommandant  for Garnisionen.Døde 16 juli 1825 i Trankebar. Børnene kom ud af moderens hus (3 piger) " Som ei var passende til at give  dem den opdragelse, som de burde have."  Pensionen deltes. Enken beholdt et lille drengebarn.Enken levede i 1833

 

Christian Otto Stricker: 

f. 15 juli 1754  ved Femern.  ---  1805 -08  Kommandant  for ganisionen og fæstningen 20 sep. 1815 igen. som Kommandant.  -   Gift Med en datter af Michael Sundt i 1782  Charlotte Amalia Sundt  indsattes igen som kommandant den 20. sep 1815  - tog sin afsked 18 feb. 1818.   døde den 29.juli 1819 begraves i Trankebar.