Kommandantens hus

Kommandanter.

Jeg har ingen bevis for at disse personer har boet i huset, men de blev udnævnt til Kommandant i Trankebar, så jeg vil gå ud fra at de også tog imod tilbudet om at bo her.

 

Paul Panck  f. 1690 i TR.

blev som voksen ansat i Kolonien først som sekretær, kasserer, medlem af retten, 1723 overbogholder, hvor han var gift med Karen Werming. Kommandant og Guvernør. Og han har sikkert boet i denne gård. 1738 fik han titlen Kommandant og guvernør.

(Panck var søn af Jacob Panck Assisten i TR.)14 dec. 1747 døde han i TR. 57 år gammel. Efterlod hustruen og 2 døtre. Alheid Viveke  og Wendela Elisabeth.

På begæring Fr. Holmsted, Sendte han 1740 " for tredie gang"  en lille indisk pige til Dronningen som gave. Tillige med en dreng til Kronprinsen. ( Tænk at man kunne gøre det) 

Sigvart Adelaer

Udnævntes til Kommandant  13 nov. i Trankebar.  1672 - forlod Trankebar  6. nov. 1682  døde 24 han ved Kap, hvor han begraves med megen Pomp.

Eskild Andersen (Kongsbakke)

Kom til Trankebar 5. sep.1643 hvor Leyel var Guvernør.  Han var konstabel og kvartermester på Dansborg. - Lærte hurtigt Portur og tamilsk. Han var en velset herre hos de højtstående  i Trankebar. Leyel satte stor pris på ham. Efter leyel var han den højeste der var tilbage i kolonien, og man valgte ham enstemmig til kommandant i 1665. Han døde i Trankebar 1674.

 

Andreas Andræ.

Han var cherf for skibene  " Dansborg" og "Quintus" i 16 95. Som han sejlede  til Malabarkysten hvor han opnåede god handels resultater.  I 1698 sejlede han til Hugli  for at oprette Faktoriet Dannemarksnagore  5 mdr. i Bengalen. Han sejler tilbage til Trankebar, hvor han bliver optaget i Rådet. Bliver ansat som Interims kommandant.  Dør i 1701 i Trankebar. 

 

Jørgen ( Hermansen) Bjørn. 

Endte sine dage med at være Kommandant i Trankebar.  2. juni 1691 en kgl. bestaltning på Dansborg. - Dog  det tog en anden drejning. Istedet blev han kommandør for fregatten  Søhunden.

den 17. sep. 1701 fik han så bestaltningen som kommandant. Han kom 1702 til Trankebar. Gift med Anna Undal / søn J. Bjørn.   Han greb med hård hånd sin opgave an. Han afskaffede reglen med, at der skulle gøres honnør med piber og trommer , når Sekretærrådet og Officerne  gik ud af porten. - Man sagde at ingen viste respegt.  Dog for ham blev der råbt Vagt i gevær, med piber og trommer.   Han døde  12 juni 1704 .  Hans hustru  giftede sig med hans efterfølger. - Johan Sigismund Hassius. 

 

Hans Ernst Bonsach

Han blev sendt til Trankebar 1720.  Var skibsass. i mange år.  Han rostes af det Sekreteråd.  4. marts blev han tolder  snart derefter sekretær  Forfremmes 22. fe. 1740  til Kasserer og underkøbmand.  efter mange forfremmelser blev han 24.okt 1746  Kommandant  i Trankebar.  - HAn støttede bygningen af Bertlehemskirken i Poreia. - 1746 -   Han fik i 1753 ret til at mynte guld og sølv.  Og fik store Territorialudvidelse i hans tid.    Rejste hjem med hustru og børn 1755.

Carsten Carstensen

Udnævnt i marinen  15 okt. 1723 - senere 21.jan 1733  udnævnes han til kaptljnt. 1733. I 1744 til Kommandant  og Chef i trankebar. Udgik til Indien med "Doquen"  men døde på udrejsen.