2019 - 20

Generalforsamling 2020 .

Bliver den 25.april kl. 14.00 

starter med Flora,

kaffe

Foreningens generalforsamling.

kl.18.00 aftensmad. Mod betaling.

 

På valg er:   Poul, Karin,Jan skårup og Kirsten.

 
Bestyrelsesmedlemmer. - 2019 - 2020 

Formand:           Poul Petersen (2)
Viceformand:     Knud Helles (1)
Sekretær:          Lene Sørensen (1)
Flora:                Jan Skaarup (2)
Kasserer:           Karin Knudsen (2)  
Medl.:               Sven-Erik Holm (1)
Medlem:            Kirsten Grønning. (2)
 
Redaktør:           Knud Helles,  (1)

Suppleant 1:      Anders Bjørn
Suppleant 2:      Niels Jørgensen
                         

Til revisor valgtes:  1.   Hans Jørgen Laursen.       

Rev.supp.:               2.   Birgit Stricker
 
 
På valg: 1 = på valg i Ulige år (3 stk) 
             2= på valg lige år (4 stk.) 
 
 
'
     Programmet.
 
 

14.00 - 14.45 Flora Cottage. 
15.00 - 15.30 Kaffe 
15.30 - 18.00 Foreningen Trankebar. 
18.00 -    ?    Aftensmad med hyggesnak. 
                                                             
 
Deltagerne hjælper med opdækning, afrydning mm.
 
Priser for mad mm.  ( prisen kan ændre sig lidt )  

 
 
 
 
 
 

Foreningen Trankebars generalforsamling 27.04.2019

 

1. Valg af dirigent og referent:

 

Stig Holdgaard valgtes til dirigent. Referent Hanne Djernis.

Stig indledte med at erklære generalforsamlingen lovligt indvarslet og gav derefter ordet til formanden.

 

2. Formandens beretning:

tog udgangspunkt i foreningens opstart i sin tid, fortsatte til omtale af diverse bygninger og forholdet til befolkningen i Trankebar. Opsummeringen endte med en konstatering af, at det er vigtigt at forhandle med alle, både dem man kan lide og de andre.

Kronborg mødet fik mange positive ord med fra formanden.

Fra idé mødet i Asia House fremdrog formanden mange forslag til fejringen af Ove Gjeddes ankomst til Trankebar for 400 år siden. Fejringen skal foregå den 13. september 2020 i Trankebar. Hvad der i sidste ende kommer til at ske, afventer vi i spænding, der er stadig 1½ år til at planlægge.  

 

Hvad sker der i Trankebar for øjeblikket: 

Mødestedet i dansk/indisk kulturcenter bliver flittigt brugt. Der er gang i aftenskole for byens unge. Museet har haft 10.000 betalende besøgende. Henvendelser fra diverse grupper om rundvisninger - også udenlandske grupper.

Man forsøger at forlænge lejen af kommandørgården med 5 år eller mere.

Fremtidige projekter:

Undervisning for alle, mere kulturudveksling (både indisk og dansk).

Beretningen blev taget til efterretning.

 

3. Regnskab

Karin fremlagde regnskabet med et pænt overskud. Heri er der penge til renovering og fejringer.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

 

4. Fastsættelse af kontingent:

Enstemmig vedtagelse af uændret kontingent

 

5 . Valg til bestyrelse:

Genvalg : Knud Helles, Lene Sørensen og Svend Erik Holm  

1. Supliant:     1   Anders  Bjørn  -

                               2.  Niels Jørgensen

Til revisor valgtes:       1.   Hans Jørgen Laursen. 

 Revisor suppleant:   2.  Birgit Stricker

 

6. Evt:

Forslag om at forsøge at få en protektor på Trankebar projektet. F.eks. Prinsesse Benedikte.

Rundsending af en folder med udkast til restaureringen af kommandørgården. Det bliver lokale håndværkere, som skal stå for renoveringen.

Taget på Rehlings gård er blevet renoveret. Prøver at få Johannitterordenen til at overtage.

 

Referent : Hanne 

Bestyrelsesmedlemmer. - 2019 - 2020 

Formand:           Poul Petersen (2)
Viceformand:     Knud Helles (1)
Sekretær:          Lene Sørensen (1)
Flora:                Jan Skaarup (2)
Kasserer:           Karin Knudsen (2)  
Medl.:               Sven-Erik Holm (1)
Medlem:            Kirsten Grønning. (2)
 
Redaktør:           Knud Helles,  (1)

Suppleant 1:      Anders Bjørn
Suppleant 2:       Niels Jørgensen
                         

Til revisor valgtes:  1.   Hans Jørgen Laursen.       

Rev.supp.:               2.   Birgit Stricker
 
 
På valg: 1 = på valg i Ulige år (3 stk) 
           2= på valg lige år (4 stk.)