Standardside

Ideer til fejringen af 400 året for Trankebar.

 På idemødet i Asia House i København omkring fejringen af 400 året for Trankebar, var en af ideerne at få kongeskibet til Trankebar. Måske i forbindelse med et kommende statsbesøg, fortæller Poul Petersen, der er formand for Foreningen Trankebar. Nu hvor forholdet til Indien er blevet bedre vil det være en oplagt mulighed. Der sker flere spændende ting i 2018. Den nyrenoverede Olavs kirke i Serampore skal indvies og ligeledes den nye danske Ambassade i New Delhi. Fejringen af Trankebar vil ske over de næste 2 år. Den danske flåde anført af admiral Ove Gjedde forlod København i 1618 og nåede Trankebar i 1620… Derfor er det oplagt at lade 400 års fejringen ske fra 2018- 2020.

Vedlagt katalog med de mange spændende ideer som kom frem på idemødet i Asia House i København.

 Mvh. Poul Petersen

 

 Ideer til fejringen af 400 året for Trankebar.

 

Som lovet på mødet rundsender vi hermed en oversigt over de indkomne ideer til 400 års fejringen af oprettelsen af handelskolonien Trankebar, som skal løbe af stabelen i årene 2018-2020.

                                                              Idékatalog  

fra mødet 9/10 + indkomne tilføjelser.

 

Rigsarkivet:

1. Digitalisering af arkivalier 1616-1845.

2. Multispektral skanning.

3. Anvendelse af ny teknik til genkendelse af håndskrift.

4. Forskningsprojekt om slavehandel på danske handelsstationer.

---------------------

 Danmarks Marineforening:

1. Trankebar tillæg til foreningens tidsskrift i oktober 2018

2. Positiv holdning til deltagelse i en event til markering af 400 året for den danske flådes afsejling

    fra København i november 1618.

3. Markering af første del af flådens sejlads fra København til Helsingør med f.eks. gamle danske

    sejlskibe, kongeskibet ”Dannebrog”, den danske flådes to øvelsesfartøjer ”Thyra” og ”Svanen”, 

    salutering i København og Kronborg.

4. Flydende Trankebar-udstilling på museumsskibene og Caroline S.

5. Kongeskibet ”Dannebrog” og skoleskibene ”Danmark” og ”Georg Stage” til Trankebar.

-------------------

 

 Danmarks Samfundet:

1. Levering af flag til arrangementer i Danmark og i Trankebar.

2. Tilsagn om deltagelse i udvekslingsprogrammer.

3. Bidrager gerne ved udstillinger på Københavns rådhus og ved udstillingsturneer til skoler mv. 

    rundt om i landet.

4. Kontakt til kanonér-laug og salutering i Danmark og i Trankebar – evt. kontakte Frederiksværk.

-------------------

 Kurt Ebert, efterkommer af kommandant Ebert i Trankebar:

Tilbud om udlån af slægtens effekter til udstilling om Trankebar (skibskiste mv.).

-------------------

  Harpenist og tip-tip-tip oldebarn til Guvernør J. Rehling, Tine Rehling:

 Tilbud om koncerter i Danmark og i Trankebar (i Guvernørboligen, i Rehlings hus, i Danish-

 Indian Cultural Centre).

-------------------

 M. Rehling:

     Udgivelse af Rehlings breve.

-------------------

 

 Lizzie Schreiber, Dansk-Indisk Forening:

     Afholdelse af fælles arrangementer mellem Foreningen Trankebar og Dansk-Indisk Forening i

     2018, hvor DIF har eksiteret i 70 år.

-------------------

 

 Olaf Gerlach-Hansen, Dansk Kulturinstitut:

      Kunstudstillinger / workshops i Danmark og i Trankebar med temaet: Den tværkulturelle

      påvirkning i henholdsvis Trankebar og i Danmark (hvilke aftryk har Trankebar sat i Danmark

      og hvilke aftryk har Danmark sat i Trankebar?).

--------------------

 Thorkild Jensen:

     1. Fotoudstilling om det tværreligiøse samliv i Trankebar.

     2. Fotoudstilling om dagligliv i Trankebar og evt. spor af danske madtraditioner.

 

------------------

 Birgit Stricker:

      Dansepiger fra Trankebar til Danmark.

-----------------

 Michael Bregnsbo:

     1. Oversættelse af Indien-bindet af den ny kolonihistorie til engelsk og til Tamil

     2. Antologi om Trankebar i sammenligning med andre europæiske kolonier i Indien – forskelle

         og ligheder. Hvad ville europæerne med de forskellige kolonier? Hvordan blev de styret? 

         Og hvornår og hvorfor mistede landene deres kolonier? Hvordan passer Danmark og

         Trankebar ind i dette mønster?

     3. Antologi om Trankebar sammenlignet med andre danske kolonier: mål, midler, vilkår, 

         styringsforhold.

     4. Antologi om Danmark og Indien og om de dansk-indiske relationer gennem tiden, også efter

         1845 og frem til i dag. Politiske, kulturelle, handelsmæssige og andre økonomiske relationer.

          Det kunne således også omfatte opfattelsen af Indien og indisk samfunds- og kulturliv i

          Danmark og omvendt. Det kunne tillige handle om udbredelsen af indisk mad i Danmark

          samt om indisk musik og filosofi og dennes inspiration for ungdomsoprøret.

      5. Da flere guvernører i Trankebar og en stor del af søfolkene var norskfødte, burde man sørge

          for at inddrage Norge i fejringen.

      6. Foredrag på Folkeuniversitetet Udarbejdelse af liste over forskellige foredragsholdere.

-----------------

 Sune Christian Pedersen, Nationalmuseet:

      1. Koncerter, seminarer og andre arrangementer på Nationalmuseet.

      2. Producere podcasts og radioprogrammer.

-----------------

 Mette Ekeroth, Den Danske Ambassade i Delhi:

      1. Udstillinger om Indien med et bredere sigte end blot Trankebar.

      2. Samarbejde med og støtte fra danske virksomheder i Indien.

      3. Spice-route projekt i Indien – projekt om temarejse gennem Indiens krydderizoner.

      4. Støtte til nyt college for fattige piger i Trankebar (danske virksomheder) – videreførelse af 

          den danske undervisningstradition.

------------------------

P.S.Ramanujam:

      Opførelse af overturen til Soliman den anden skrevet af Thomas Christian Walter, som var     no. 2      i regeringen (finansråd og justitsråd) i Tranquebar. 

----------------------

 Foreningen Trankebar:

       1. Afholdelse af højskolekurser i Trankebar for danskere i anledning af 400 årene.

       2. Aftenskoleundevisning i Trankebar for lokalbefolkningen – spoken English, kultur og

           Historie.

       3. Arrangementer om historie og kultur for Trankebars befolkning i Danish-Indian Cultural

           Centre i Trankebar.

       4. Etablering af filmforevisningslokale i Danish-Indian Cultural Centre.

       5. Oversættelse af danske og engelske historiske skrifter til Tamil for oplysning af den lokale

           Befolkning.

       6. Renovering af de endnu eksisterende bygningsværker fra danskertiden i Trankebar: 

           The Danish Commanders House, Rehlings hus, Nygade Kirkegård, Missionshusene,

           Mühldorffs Hus m.fl.

        7. Markering af bymur og bastioner omkring Trankebar.

        8. Undervandsarkæologisk havbundsundersøgelse ud for Trankebar på grundlag af

            forundersøgelse foretaget med proton magnetometer af Gert Normann Andersen og fundne

            GPS-positioner af genstande i havet (f.eks. den kiste fyldt med mønter, som blev tabt i havet

            i 1706, da missionæren Ziegenbalg blev sejlet land).    

 

 

 

 

 

Professor Emerita Esther Fihl. fotos: Thorkild Jensen


  Foreningen Trankebars bestyrelse var inviteret til afslutning på
Nationalmuseets Trankebar Initiativ - det største forskningsprojekt under
Galathea- ekspeditionen. Mere end 20 forskere besøgte Trankebar gennem et
par år og ud af det er der kommet mange spændende rapporter og
undervisningsmateriale + PHD afhandlinger .
Esther Fihl har været leder af Trankebar initiativet og hendes hjerte
brænder for Trankebar som hun første gang besøgte som ung studerende i 1981.
Foreningen Trankebar har siden år 2002 , hvor vi renoverede den første del
af Fort Dansborg, haft et tæt samarbejde med Nationalmuseet. 
Esther Fihl holdt sin afslutningsforelæsning og præsenterede den nye bog om
Guvernørboligen i Trankebar.

Posthuset har fået en ny fassade. Huset skulle have samme farve som fortet.
Fint skilt, Det skal til.
Postmesteren som satte renoveringen igang. (Se efter karin til v..)
  • Ancient Bungalow becomes Danish-Indian cultural centre

 

Nagapattinam (TN), Feb 7 (PTI) The 337-year-old heritage building near the seashore at Tarangambadi in the district, which once served as the official residence of Danish military commanders, has been renovated and converted into a Danish-Indian cultural centre and archaeological museum.

Danish Tranquebar Association, a voluntary organisation in Denmark comprising prominent Danish citizens, which has undertaken a project to renovate ancient Danish monuments at Tarangambadi, has established the cultural centre.

Speaking to PTI at Tarangambadi after inaugurating the cultural centre today, Karin Knudsen, president of Danish Tranquebar Association, said the Commander's bungalow was renovated with financial support offered y the Queen of Denmark and East Asiatic Company Fund.

Karin said the bungalow was built in 1680 and served as the official residence of successive Danish military commanders before becoming a private property in 1750. In 1900, it became the property of Tamil Evangelical Lutheran Church (TELC).

"The bungalow is so big that it has served as a hospital during the early 1900s," she said. Until recent decades, the Tarangambadi Teacher's Training Institute was functioning in the building and it fell into disuse thereafter.

Danish Tranquebar Association entered into an agreement with TELC last year to renovate the bungalow and establish the cultural centre, Karin said.

The bungalow has now been completely renovated without affecting its original structure, Prof. Helsch, member of the Danish Tranquebar Association, said.

The Tranquebar Maritime Museum and the Queen's Library, which were functioning in nearby buildings have now been shifted to the cultural centre.

Poul Petersen, vice-president of the association, said the cultural centre will periodically host exhibitions, cultural events, lectures and other events to preserve the cultural ties between Denmark and India.

Thirty students from various schools and colleges in Denmark have arrived at Tarangambadi to participate in the inaugural ceremony of the cultural centre and understand Indian culture, he said.

More than 500 students from nearby schools visited the centre and interacted with the Danish students, Petersen said.

Posthuset
Der sker rigtig meget i Trankebar. Posthuset er ved at blive renoveret, dog ikke tilbage til stohedstiden,
Buer.
Buerne ser rigtig godt ud. Man kunne ønske de kunne blive stående, som de er nu.
Posthus.
muren som var faldet sammen til venstre er bygget op igen.
Hurset var før, en del af Guvermenthusets, udhuse.